ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย Thumb HealthServ.net
ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net

จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงเวียนนา Royal Thai Embassy in Vienna

ข้อมูลสำหรับคนไทย (ในออสเตรีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย) ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

(สถานะวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563)
 
สารบัญ
 1. เกณฑ์สำหรับผู้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
 2. ทางเลือกสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย
 3. ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์และกักตัวแบบทางเลือก
 4. ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ
 5. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
 6. การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 7. มาตรการวันเดินทาง/เช็คอิน
 8. มาตรการเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 9. การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค
 10. การเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวชาวต่างชาติ

รายละเอียด
 1. เกณฑ์สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

  (1) มีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรีย สโลวาเกีย หรือสโลวีเนีย (สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศอื่น กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้น ๆ)
  (2) มีหนังสือเดินทางไทย
  (3) รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง โดยสายการบินเป็นผู้กำหนดราคา
  (4) ยินยอมเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นเวลา 14 วัน
   
 2. ทางเลือกสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศในช่วงโควิด-19

  ปัจจุบัน คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย มี 2 ทางเลือก ดังนี้

  2.1 เดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flights)
  *ต้องกักตัวแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น*

  ผู้ที่สมัครใจกักตัวแบบทางเลือก (ASQ) สามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินแบบกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial) เข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องรอเดินทางพร้อมเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สายการบินที่ได้รับอนุญาตฯ ได้แก่
  • Austrian Airlines เส้นทางเวียนนา-กรุงเทพฯ
  • Emirates เส้นทางดูไบ-กรุงเทพ สามารถเดินทางจากเวียนนาไปดูไบได้โดยเที่ยวบิน EK128
  • Lufthansa เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ
  • Qatar Airways  เส้นทางโดฮา-กรุงเทพฯ 
  • สายการบินอื่น ๆ อาทิ Swiss Air (เส้นทางเมืองซูริค-กรุงเทพฯ) ฯลฯ

  ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ข้างต้น และกักตัวแบบทางเลือก (ASQ) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 3 ด้านล่าง

  2.2 เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้จัด


  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้จัดเที่ยวบินพิเศษฯ แล้ว 6 ครั้ง สำหรับแผนการจัดเที่ยวบินครั้งถัด ๆ ไป กรุณาติดตามข้อมูลทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษฯ สามารถเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine - SQ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในสถานที่กักตัวแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) เสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

  ผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษฯ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 4  
   
 3. ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์และกักตัวแบบทางเลือกโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

  *ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรอง*
  ทางลิงก์นี้ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยสามารถศึกษาคลิปแนะนำการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ได้ที่นี่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (กรุณาจดรหัสลงทะเบียน 6 หลักเอาไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและโหลดเอกสารเพิ่มเติม) เมื่อลงทะเบียนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตจะใช้เวลา 1-3 วันในการอนุมัติการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://coethailand.mfa.go.th/) 

  *ขั้นที่ 2 จองตั๋วเครื่องบิน*
  เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินในข้อ 2.1 ข้างต้น ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง จะจองแบบไป-กลับก็ได้ คลิกที่นี่ เพื่อดูเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้ทั้งหมด

  *ขั้นที่ 3 จองโรงแรมกักตัวแบบทางเลือก (ASQ)*

  เมื่อจองตั๋วเสร็จแล้ว ขอให้ท่านจองโรงแรมกักตัวแบบทางเลือก (ASQ) (หรือโรงแรมกักตัวทางเลือกท้องถิ่น (ALQ) จ. ชลบุรี และ จ. ปราจีนบุรี) 15 คืน เช็คอินวันที่เดินทางถึงไทย โดยขอให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง และแจ้งว่าต้องการ ASQ package (ต้องจองผ่านโรงแรมโดยตรง ไม่สามารถจองผ่านตัวแทนออนไลน์ได้) ปัจจุบันมีโรงแรมที่ได้รับการรับรองเป็น ASQ มากกว่า 100 แห่ง ท่านสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ/ALQ ได้ คลิกที่นี่ 

  *ขั้นที่ 4 อัพโหลดหลักฐานการจองตั๋วและ ASQ*
  เมื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมกักตัวแบบ ASQ แล้ว ขอให้ท่านเข้าไปที่ระบบลงทะเบียนอีกครั้งที่ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันเดินทาง" เพื่อกรอกข้อมูลเที่ยวบิน พร้อมอัพโหลดหลักฐานการจองตั๋ว และหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าไปในระบบ ทั้งนี้ ท่านจะมีเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบ หากเลย 15 วันไปแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองใหม่อีกครั้ง

  *ขั้นที่ 5 พิมพ์หนังสือรับรองจากระบบออนไลน์*
  เมื่อได้รับหลักฐานการจองตั๋วและโรงแรม ASQ จากท่านแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติหนังสือรับรองผ่านทางระบบออนไลน์ (จะใช้เวลา 1-3 วัน) ท่านสามารถเข้าระบบโดยใช้รหัสลงทะเบียน 6 หลักทาง https://coethailand.mfa.go.th/ (คลิก "ตรวจสอบผล") หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะเห็นหน้าจอขึ้นว่า "ได้รับการอนุมัติ" ให้คลิกคำว่า "ดาวน์โหลด" เพื่อรับหนังสือรับรองของท่าน ขอให้ท่านพิมพ์และลงนามยินยอมกักตัวในหนังสือรับรองดังกล่าว และเก็บเอกสารติดตัวไว้วันเดินทาง

  *ขั้นที่ 6 ขอใบ Fit to Fly*
  ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. (นับย้อนหลังจากเวลาเครื่องออกจากต้นทาง) ขอให้ท่านพบแพทย์ (อาจเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ตามคลินิกต่าง ๆ ก็ได้) เพื่อขอใบรับรองว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน (ใบ Fit to Fly) เป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างฟอร์มใบ Fit to Fly เพื่อนำไปให้แพทย์กรอกและเซ็นกำกับได้โดย คลิกที่นี่

  *ขั้นที่ 7 เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง* 
  ขอให้ท่านเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางตามข้อ 5 ด้านล่าง
   
 4. ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ

  (1) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย โดยคลิกที่นี่
  (2) เมื่อลงทะเบียนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อท่านตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อแจ้งเที่ยวบินพิเศษ (หากมี) ที่ท่านจะสามารถเดินทางได้ และขอรับการยืนยันว่าพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาว่าท่านจะเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษวันใดขึ้นอยู่กับลำดับที่ของการลงทะเบียน และเหตุผลความจำเป็นของแต่ละกรณี
  (3) เมื่อท่านยืนยันความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษตามวันที่ได้รับแจ้งแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำ เพื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป
   
 5. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย


  5.1 หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)
  คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรองและการลงนามยินยอม

  5.2 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)

  ใบ Fit to Fly ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และแพทย์ต้องลงนามกำกับไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (นับย้อนหลังจากเวลาเครื่องออก) เช่น เดินทางวันที่ 30 สิงหาคม ใบ Fit to Fly ต้องลงวันที่ 28, 29 หรือ 30 สิงหาคม เป็นต้น

  ใบ Fit to Fly ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19 แต่เป็นเพียงใบรับรองว่าท่านไม่มีอาการเจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเดินทางทางอากาศได้

  ท่านอาจมีเอกสารเพิ่มเติมคือ ใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (นับย้อนหลังจากเวลาเช็คอิน) ตามความสมัครใจ (ยกเว้นกรณีที่สายการบินกำหนดว่าท่านต้องแสดงผลตรวจฯ)
  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม Fit to Fly
  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของแพทย์ในออสเตรีย (ส่วนหนึ่งเท่านั้น) ที่สามารถออกใบ Fit to Fly ให้ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอให้แพทย์ประจำบ้านของท่านที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ออกใบ Fit to Fly ให้ท่านได้

  5.3 แบบ ต.8
  คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางในช่วง 2 อาทิตย์ก่อนเข้าประเทศไทย ที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

  โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อความรวดเร็วด้านพิธีการตรวจโรคและการตรวจคนเข้ามาที่ประเทศไทย
  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม ต.8

  5.4 เอกสารอื่น ๆ ที่สายการบินอาจกำหนด  เช่น ผลการตรวจโควิด-19
   
 6. การเตรียมตัวก่อนเดินทาง


  6.1 ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
  6.2 ตรวจสอบหนังสือเดินทาง หากหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยด่วน
  6.3 เตรียมเอกสารตามข้อ 5 ให้พร้อม
  6.4 จัดกระเป๋า ตามน้ำหนักที่กำหนดโดยสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน
  6.5 หากเดินทางเป็นครอบครัว ให้แยกกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวของแต่ละคนตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการติดต่อระหว่างกัน ขณะกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย
  6.6 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน AOT Airports Application ในโทรศัพท์มือถือหรือ mobile device และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ Application แนะนำ ท่านสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวได้ทาง Google Play และ Apple App Store
   
 7. มาตรการวันเดินทาง/เช็คอิน


  7.1 แสดงหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใบ Fit to Fly และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ (หากมี) ต่อสายการบิน ขณะเช็คอิน หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
  7.2 ผ่านการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนขึ้นเครื่อง หากมีอาการน่าสงสัย หรือมีไข้ สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
   
 8. มาตรการเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย


  8.1 ผ่านการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่สนามบิน
  8.2 ยื่นเอกสารตามข้อ 3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน
  8.3 เปิดใช้ระบบติดตาม/Application ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน
  8.4 เข้ารับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ โดยไม่มีข้อยกเว้น เป็นเวลา 14 วัน
   
 9. การกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังโรค


  (1) การกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ (State Quarantine - SQ)
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารให้วันละ 3 มื้อ
  • การกักตัวแบบ SQ ท่านไม่สามารถเลือกสถานที่กักตัวได้ เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดรถไปส่งท่านที่โรงแรมที่จัดสรรไว้
  • ผู้ที่ประสงค์กักตัวแบบ SQ ต้องรอกลับพร้อมเที่ยวบินพิเศษที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้จัดเท่านั้น

  (2) การกักตัวแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)
  • ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง / โรงแรมจะจัดรถมารับที่สนามบิน
  • ผู้ที่สมัครใจกักตัวแบบทางเลือก สามารถจองตั๋วเครื่องบินตามข้อ 2.1 และยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯ ได้เลยโดยไม่ต้องรอกลับกับเที่ยวบินพิเศษ

  (3) การนับระยะเวลากักตัว
  • กรณีเข้ากักกันตัวในสถานที่ที่กำหนด ก่อน 12.00 น. ให้นับวันที่เข้ารับการกักกันตัวดังกล่าวเป็นวันแรกของการกักกันตัว
  • กรณีเข้ากักกันตัวในสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่ 12.00 น. ถึง 24.00 น. ให้นับวันถัดจากวันที่เข้ากักกันตัวเป็นวันแรกของการกักกันตัว

  เมื่อครบ 14 วัน ท่านสามารถเดินทางกลับบ้านช่วงเช้าของวันที่ 15 ได้
   
 10. การเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวชาวต่างชาติ


  ชาวต่างชาติซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของคนไทย ได้รับการยกเว้นให้สามารถ เดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางออนไลน์ เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ภาษาอังกฤษ) สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่นี่

  หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงเวียนนา 
ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด