ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563

World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563 Thumb HealthServ.net
World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563 ThumbMobile HealthServ.net

World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563

World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563 HealthServ
กิจกรรม World hospice and palliative care day เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วโลกซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว สนับสนุนการพัฒนาบริการ Hospice และการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก

 
World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563 HealthServ
  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  ภายใต้ Theme Palliative care : “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” ในครั้งนี้มี นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน นายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารร่วมงาน ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ประธาน Service Plan สาขา Palliative care เขตสุขภาพที่ 4 ฯลฯ

 
การจัดกิจกรรมวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  • นิทรรศการสัปดาห์ “World Hospice & Palliative Care Day 2020” ภายใต้ Theme Palliative care : “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย โดยมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการผลงานการพัฒนาด้านการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ ที่ 4
  •  ประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายในการจัดรูปแบบการดูแลแบบประคับ ประคองในผู้ป่วยระยะท้าย ในเขตสุขภาพที่ 4
  • กิจกรรม “ส่งความคิดถึงแด่...คนบนฟ้า” เป็นกิจกรรมที่ให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่ล่วงลับเขียนข้อความถึงคนบนฟ้าใส่ในกระดาษรูปหัวใจ แล้วผูกติดกับลูกโป่ง ให้อธิษฐานและปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน
  • ญาติและครอบครัวร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อให้ญาติและครอบครัวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่ล่วงลับ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 LINK

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
ด้าน นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากทุกวันเสาร์  ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ทั่วโลกจะจัด World Hospice & Palliative Care Day เพื่อเป็นการกระตุ้น เตือนให้สังคมรับรู้ ถึงการดูแลประคับประคองผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยมีทั้งส่วนที่หายและไม่หาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะท้าย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ หรือเรียกว่าตายดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือน ซึ่งปีนี้จัดภายใต้ Theme Palliative care: “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใยใส่ใจความสุขสบาย” เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและตระหนักว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับการดูแลระยะประคับประคองที่ดี ซึ่งทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าถึงการดูแลที่ดีเพียง 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ โดยในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะนี้เพิ่มมากขึ้น ได้รู้จักกับทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย เป็นโอกาสให้ได้พบแพทย์ที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง ทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ
 
6 ตุลาคม 2563


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล ประธาน Service Plan ด้าน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี นายสุรินทร์ คำสิน ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
 

ศูนย์การุณรักษ์ กับกิจกรรม World Hospice and Palliative Care Day 2020 LINK

ศูนย์การุณรักษ์ กับกิจกรรม World Hospice and Palliative Care Day 2020 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
ศูนย์การุณรักษ์ กับกิจกรรม World Hospice and Palliative Care Day 2020 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Hospice and Palliative Care Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มาใน theme : MY CARE, MY COMFORT
 
ศูนย์การุณรักษ์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองและเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
 
ทำไมถึงต้อง Palliative Care?
Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง มุ้งเน้นดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครับหรือคนรอบข้าง ที่กำลังเผชิญกับภาวะที่คุกคามต่อชีวิต
 
การดูแลประคับประคองมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเจ็บปวดทางกายทุกประเภท รวมไปถึงการดูแลความทุกข์ทรมานในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านจิตใจ ด้านสังคมไปจนถึงด้านจิตวิญญาณ ทั้งของผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง เพราะเราทราบดีว่า ความสุขสบายของคนไข้และสุขภาพและกำลังใจของผู้ดูแล มีผลเกี่ยวเนื่องกัน
 
MY CARE, MY COMFORT
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ โรคในอดีตที่เชื่อว่ารักษาได้ยากลำบาก ในปัจจุบันดูมีความหวังมากขึ้น แต่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเรามีวันนั้นของเราเองทุกคน ทำอย่างไรให้การดูแลในวันที่เรายังมีกันและกันอยู่นั้นเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายที่ดีที่สุด
 
ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และควรได้รับการเข้าถึงการดูแลให้สุขสบาย บุคลากรทางการแพทย์จึงมีหน้าที่ในการให้การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายตลอดการรักษาไม่เฉพาะกับช่วงท้ายของชีวิต ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับการรักษาให้ตนไม่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทุกชนิดเช่นกัน
 
==========
 
ในโอกาสวันพิเศษ World Hospice and Palliative Care Day ปี 2020 นี้ ศูนย์การุณรักษ์ของเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมกันแสดงออกเพื่อทำให้ Palliative Care เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกกระดับ เพื่อนำไปสู่นโยบายการจัดบริการและการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในระดับประเทศต่อไป
 
ทุกๆ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยการเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราได้เกี่ยวข้างกับการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมทั้งใส่ hash tag #MYCAREMYCOMFORT
 
ตลอด 1 สัปดาห์นี้ ทีมงานแพทย์ พยาบาลการุณรักษ์ จะขอร่วมเขียน reflection ร่วมกับทุกๆ ท่านด้วยเช่นกัน เรามาร่วมกิจกรรมนี้ไปด้วยกันครับ ^^

Worldwide Hospice Palliative Care Alliance LINK

Worldwide Hospice Palliative Care Alliance World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
WHPCA - World Hospice & palliative care day

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 LINK

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563
 กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World Hospice & Palliative Care day 2020 ภายใต้ธีม Palliative care : Its “My Care My Comfort, ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
 
ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง บูธกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตุง พันผูกใจ โยงใยชีวิติ เป็นต้น พร้อมทั้งรับฟังเสวนาความรู้ในหัวข้อ “My Care My Comfort, ดูแลกาย สบายใจ” จาก พระครูศรีวิรุฬหกิจ วัดอมรคีรี รองประธาน กลุ่มอาสาคิลานธรรม และแพทย์หญิงชุติมา สิมะสาธิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด