ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษ เฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ เวลา 16.30 - 20.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (ในเวลาราชการ) โทร 034-542031

คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  HealthServ
 
คลินิกพิเศษ เฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ เวลา 16.30 - 20.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 

 
วันจันทร์     
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปโรคไต   นพ.พีระเชษฐ์ วินิตเนตยานนท์     

 วันอังคาร     
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป    พญ.สุภานันท์ อัตโต  
คลินิกจักษุ  พญ.บุษบา ไทยถานันดร์
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม   พญ.เพ็ญพักตร์ เจนสารศาสตร์  
คลินิกหู คอ จมูก   นพ.จารุพัฒน์ ซุนฟ้ง


วันพุธ         
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป            นพ.บดินทร์  คำมาเมือง   
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม            พญ.เบญญาภา นามวงษ์

วันพฤหัสบดี 
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปโรคไต   พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์   
คลินิกอัลตร้าซาวด์    พญ.อนุธิดา  ลิ้มสุขนิรันดร์
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม  นพ.อภิรักษ์  หงวนบุญมาก
 


ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (ในเวลาราชการ) โทร 034-542031 ต่อ 
ประชาสัมพันธ์          105     
คลินิกอายุรกรรม     405,406 
คลินิกสูติ-นรีเวช      412     
คลินิกอัลตตร้าซาวด์  420   
คลินิกหู คอ จมู       509      
คลินิกจักษุ              511            
คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรงพยาบาลมะการักษ์ SMC เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด