ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลยะลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จองคิวผ่าน QR Code ได้

โรงพยาบาลยะลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จองคิวผ่าน QR Code ได้ Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลยะลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จองคิวผ่าน QR Code ได้ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลยะลา เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) จองคิวผ่าน QR Code ได้ โดยค่ารักษาใช้สิทธิการรักษาของผู้ป่วยและมีค่าบริการครั้งละ 300 บาท ซึ่งไม่สามารถเบิกคืนได้ โทร. 0-7322-8942, 0-7322-8943

โรงพยาบาลยะลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จองคิวผ่าน QR Code ได้ HealthServ
โรงพยาบาลยะลาเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. 

ค่าบริการ 300 บาท (เบิกคืนไม่ได้) สำหรับค่ายา ค่าบริการอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิการรักษา

อย่าลืมนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ป่วย เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน มาด้วยทุกครั้ง

โรงพยาบาลยะลา โทร. 0-7322-8942, 0-7322-8943


คลินิกพิเศษเฉพาะทางที่เปิดให้บริการ
  • คลินิกอายุรกรรม
  • คลินิกกุมารเวชกรรม
  • คลินิกจักษุวิทยา,
  • คลินิกหู คอ จมูก
  • คลินิกผิวหนัง
  • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
  • คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน : SMC SmartQ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านทางเฟซบุ๊ก “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา”
     โรงพยาบาลยะลา สนองนโยบายสาธารณสุข เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดความแออัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 
        วันนี้ (1 พ.ค 62) ที่โรงพยาบาลยะลา นายบรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ได้เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มทางเลือก ลดความแออัดให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลยะลา  
 
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดความแออัดของผู้ป่วยในเวลาราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลาในช่วงเวลาราชการหรือเวลากลางวัน ซึ่งสามารถมาช่วงเย็นและใช้สิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้ ค่ารักษาไม่ต้องจ่าย จ่ายเพียงค่าบริการตามที่หน่วยพยาบาลเรียกเก็บ
โรงพยาบาลยะลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จองคิวผ่าน QR Code ได้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด