ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ HealthServ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
 555 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4486 9137-8 
 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
1057 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 โทร.0 4488 7013
 
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 
431 ม.13 ถ.คอนสวรรค์อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 9022 
 
โรงพยาบาลคอนสาร 
137 ม.5 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 6409 
 
โรงพยาบาลจัตุรัส 
9 ถ.ชัยภูมิ- สีควิ้ ต.หนองบัวแดง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร.0 4485 1200 
 
โรงพยาบาลเทพสถิต 
64 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 โทร.0 4485 5097
 
โรงพยาบาลซับใหญ่ 
338 ม.1 ต.ชับใหญ่อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4405 6196
 
โรงพยาบาลเนินสง่า 
180 ม.14 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4484 6252 
 
โรงพยาบาลบ้านเขว้า
 800 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 1124-6
 
โรงพยาบาลบ้านแท่น 
249 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร.0 4488 7013 
 
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 
217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ  โทร.0 4485 9099
 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
160 ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร.0 4413 3100-3 
 
โรงพยาบาลภูเขียว 
149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทร.0 4486 1700-3 
 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
 431 ม.16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 2377
 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
301 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิโทร.0 4489 7022 
 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
2/1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิโทร.0 4405 1544
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 
37 ม.18 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4481 6010
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4481 8005
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
225 ม.1 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิโทร.0 4485 1461 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด