ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Sisaket Hospital

Logo

โทร 045611389 859 ถนน กสิกรรม Tambon Muengtai, อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ที่อยู่/ติดต่อ
859 ถนน กสิกรรม Tambon Muengtai, อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรื่องการปรับให้บริการผู้ป่วย

ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรื่องการปรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรื่องการปรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรื่องการปรับให้บริการผู้ป่วย
1.งดให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
2.งดบริการผ่าตัดและหัตถการทั่วไปที่ไม่เร่งด่วน
3.กรณีผู้ป่วยนัดให้ติดต่อห้องตรวจ ตามเบอร์โทรศัพท์ในบัตรนัด
ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564
 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดศรีสะเกษ หรือเมืองขุขันธ์ในอดีต เป็นเมืองหนึ่งทางภาคอิสาน ขึ้นกับมณฑลอุบลราชธานี มีเจ้าเมืองหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาหลายท่าน ภายหลัง ได้มีการย้ายเมืองขุขันธ์จาก ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ มาตั้งเมืองใหม่ที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง (ปัจจุบันคือตำบลเมืองเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ )
 
ปีพุทธศักราช 2451 การสาธารณสุขของจังหวัดขุขันธ์ได้เริ่มวางรูปแบบขึ้น โดยขุนเวชการบริรักษ์ สาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ จนกระทั่งปี 2455 จึงได้มีการปลูกสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขขุขันธ์ขึ้นที่บริเวณมุมถนนปลัดมณฑล และถนนศรีวิเศษ ( บริเวณบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขในปัจจุบัน)เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
 
 ปีพุทธศักราช 2468 เริ่มมีการก่อสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามห้วยสำราญในบริเวณใกล้กับท่าลี่ ( เดิมคือโรงสีเอี่ยมเส็กหรือโรงสีท่าลี่ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีสะเกษในปัจจุบัน) แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2472
 
ปีพุทธศักราช 2477 ขุนสุขวิชวรการ ได้มารับตำแหน่งสาธารณสุขขุขันธ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสุขศาลาชั้นหนึ่งขึ้น เพื่อขยายบริการด้านสาธารณสุขในบริเวณวังเจ้าเมืองเดิมท่าลี่ ที่ปล่อยรกร้างมานานกว่า 20 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 24 ไร่ สุขศาลาแห่งนี้สร้างเสร็จมีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีห้องทำงานรวม 6 ห้อง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในครั้งแรกนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก เพราะรอบๆสุขศาลาป็นป่ารก ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน
 
ปีพุทธศักราช 2481 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างปีพ.ศ. 2484-2485 เกิดสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา จังหวัดศรีสะเกษได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง จึงได้มีการก่อสร้างฐานบินขึ้น และบริเวณสุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศและที่พักของทหาร สุขศาลา จึงมีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับในการรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางทหารและพลเรือนจนตลอดภาวะสงคราม
 
ปีพุทธศักราช 2491 นายแพทย์ขุนวิชิตภัยพยาธิ ( น.พ.วิชิต โพธิปักษ์ ) ได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ และได้แบ่งส่วนงานสาธารณสุขออกเป็นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับขุนสุขวิชวรการไปดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกรมอนามัย จึงนับได้ว่า โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ก่อกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2491 มีนายแพทย์วิชิต โพธิปักษ์ เป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลแห่งนี้ หลังจากนั้น การให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็เจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆ ทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยี ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ
 
จากปี พ.ศ.2491จนถึงปี พ.ศ.2551 โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จากผู้บริหารคนแล้วคนเล่า ถึงแม้ว่าสมัยแรกๆ แห่งการพัฒนา จะไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปเท่าใดนัก ความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่ เสียสละต่อหน้าที่ ที่ทำอย่างเต็มความสามารถ ของผู้บริหารและเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จนทำให้การสาธารณสุขและโรงพยาบาลศรีสะเกษได้เจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆ ด้วยเป็นเพราะปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการของท่านทั้งหลายเหล่านี้ ดังรายนามต่อไปนี้
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ที่ให้บริการเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรค แก่พี่น้องชาวศรีสะเกษและประชาชนจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะได้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพยุห์ ด้วยความแร้นแค้นของพี่น้องบวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้โรงพยาบาลต้องรับภาระหลายๆอย่าง แต่ด้วยความตั้งใจจริงของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชาย ธีระสุต และรองผู้อำนวยการทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราหนึ่งพันกว่าชีวิต ต่างก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจหวังเพียงเพื่อให้พี่น้องชาวศรีสะเกษมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกษได้นำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยที่สุด มาให้บริการแก่พี่น้องชาวศรีสะเกษ อาทิเช่น
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN เป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงสุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่า สามารถตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะทุกๆส่วนด้วยระบบดิจิตอลความเร็วสูง
  • เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อค SHOCK WAVE เป็นการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแทนการผ่าตัด โดยการปล่อยคลื่นผ่านผิวหนังเข้าไปกระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงเล็กแล้วหลุดออกมาพร้อมปัสสาวะโดยไม่ทำให้เกิดบาดแผล
  • เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MAMMOGRAM เป็นเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ ที่สามารถวินิจฉัยก้อนเนื้อที่เกิดบริเวณเต้านนมในระยะเริ่มแรกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท EMG เป็นการตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อลายและเส้นประสาท เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อฝ่อลีบ กล้ามเนื้อหดแข็งและคลายตัวได้ยาก บอกตำแหน่ง ความรุนแรง การบาดเจ็บ การคืนตัวจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
446 ม.5 ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4563 5758
 
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 
183 ถ.ประชารังสฤษดิ์ต.ดูน อ.กันทรารมย์
โทร.0 4561 1503 จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4565 1144
 
โรงพยาบาลขุขันธ์ 
106 ม.6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 1015
 
โรงพยาบาลขุนหาญ 
6 ม.6 ต.สิอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 9026
 
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 
62 ม.5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4560 9055-7
 
โรงพยาบาลโนนคูณ
 57 ม.12 ต.โนนคล้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4565 9044
 
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
 126 ม.7 ต.บึงบูรพ์อ.บึงบูรพ์จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4568 9043
 
โรงพยาบาลปรางค์กู่
 84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4569 7050
 
โรงพยาบาลพยุห์
 209 ม.2 ต.หนองหว้า อ.พยุห์จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 7112 
 
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
 58 ม.5 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรสีะเกษ โทร.08 8590 4049
 
โรงพยาบาลไพรบึง 
56 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4567 5067
 
โรงพยาบาลภูสิงห์
 83/1 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชูอ.ภูสิงห์จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4560 8158
 
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
 77 ม.4 ต.หนองใหญ่อ.เมืองจันทร์จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4560 3051-3
 
โรงพยาบาลยางชุมน้อย 
303 ม.7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4568 7262-3
 
โรงพยาบาลราษีไศล 
164 ม.14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4568 1107
 
โรงพยาบาลวังหิน
 69 ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 6088-9
 
โรงพยาบาลศิลาลาด 
108 ม.5 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4566 8117
 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 182 ม.4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4567 7140
 
โรงพยาบาลห้วยทับทัน 
66 ม.6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4569 9128-9
 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
83 ม.7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4569 1516
 
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์จ.ศรีสะเกษ
 โทร.0 4560 5392
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 2) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4561 3896
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 3) 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 6328
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 4) ชุมชนมารีหนองแคน
ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 7660
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 5) 
ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4 563 4130
 
ศูนย์บริการฯ หนองหญ้าลาด 
ม.2 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
โทร.09 3535 5516
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด