ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง HealthServ
โรงพยาบาลขนอม 
ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7532 6132
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 8099
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.0 7577 2721
 
โรงพยาบาลชะอวด 
23 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 
โรงพยาบาลเชียรใหญ่
 251 ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 6123
 
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 
ม.2 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 6226
 
โรงพยาบาลทุ่งสง-ชัยชุมพล 
277 ถ.ชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7541 0100
 
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 
264 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7548 9080
 
โรงพยาบาลนาบอน 
244 ม.2 อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1332
 
โรงพยาบาลนบพิตำ
 ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7534 2409
 
โรงพยาบาลบางขัน 
ม.1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 1025
 
โรงพยาบาลปากพนัง
 212 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช โทร.0 7551 7019
 
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7546 6104
 
โรงพยาบาลพระพรหม 
ม.1 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 8900
 
โรงพยาบาลพรหมคีรี
 17 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรีจ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 6123
 
โรงพยาบาลพิปูน
 172 ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7549 9012
 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
ถ.เพชรเกษม 7 อ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7544 9496
 
โรงพยาบาลลานสกา 
ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 1123
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
20 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7548 1135
 
โรงพยาบาลหัวไทร
 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 9511
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่11
 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 9460
 
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
181 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7549 5250
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง
 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์อ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลฉวาง
 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7548 1135
 
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด