ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ThumbMobile HealthServ.net

ติดต่อสอบถามโทร 061-2650200 , 061-2650313 หรือ 055-270300 ต่อ 15301-02
แผนกจักษุ ติดต่อสอบถามโทร 055-270300 ต่อ 15315-16 061-2650200 , 061-2650313
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ติดต่อสอบถามโทร 055-270300 ต่อ 15321(นรเีวช) , 15325(สูติกรรม) 061-2650200 , 061-2650313

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก HealthServ
 
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก HealthServ

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทันตกรรม

 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทันตกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันพุธ  เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  ถอนฟัน  ผ่าฟันคุด อุดฟัน  ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน  ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รากฟันเทียม  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
หมายเหตุ : มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สอบถามได้ที่ 055-270-300 ต่อ 15406
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด