ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สัตว์ม.เกษตร บางเขน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ถึง 30 กย 66 นี้

รพ.สัตว์ม.เกษตร บางเขน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ถึง 30 กย 66 นี้ Thumb HealthServ.net
รพ.สัตว์ม.เกษตร บางเขน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ถึง 30 กย 66 นี้ ThumbMobile HealthServ.net

กิจกรรมจัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 ช่วงเวลาลงทะเบียน ทุกวันทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 8.30-11.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร. 02-7971900 กด 9

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ร่วมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประกอบกับในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 

 
กิจการจัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 ช่วงเวลาลงทะเบียน ทุกวันทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 8.30-11.00 น. 
 
ไมีมีค่าใช้จ่ายวัคซีนและค่าบริการโรงพยาบาลสัตว์ฯ
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-7971900 กด 9


 
 
รพ.สัตว์ม.เกษตร บางเขน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ถึง 30 กย 66 นี้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด