ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกประกาศ "ยกเลิกการขอลดประชากรสิทธิบัตรทอง" เพื่อยุติความสับสน-เข้าใจผิด

รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกประกาศ "ยกเลิกการขอลดประชากรสิทธิบัตรทอง" เพื่อยุติความสับสน-เข้าใจผิด Thumb HealthServ.net
รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกประกาศ "ยกเลิกการขอลดประชากรสิทธิบัตรทอง" เพื่อยุติความสับสน-เข้าใจผิด ThumbMobile HealthServ.net

ต่อกรณีการขอส่งคืนผู้ป่วย สิทธิบัตรทอง ของรพ.มงกุฎวัฒนะ ส่งคืนผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 70,000 คน ลดจำนวนรับการส่งต่อ เหลือเพียง 150,000 คน (จาก 300,000 คน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และต่อมา เลขาธิการ สปสช. ได้กล่าวว่า เข้าใจเหตุผลเรื่องความแออัดจนต้องขอลดจำนวนผู้ป่วย และระบุว่า จดหมายขอคืนประชากรจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยทางกฎหมายถือเป็นการขอเลิกสัญญากับ สปสช ซึ่งโดยสัญญาการบอกเลิกในกรณีนี้จะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 
โดยผลจากคำกล่าวดังกล่าวของเลขาธิการ สปสช. ทำให้เกิดความสับสนไม่น้อยในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่รับบริการ กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ อยู่ 
 
 
เพื่อเป็นการลดความสับสนและสร้างความชัดเจนในการให้บริการกับประชาชน รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ออกประกาศชี้แจงต่อกรณีนี้ โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ. รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้เผยแพร่ประกาศ "โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ฉบับที่ 3/2565 เรื่องยกเลิกการขอลดจำนวนประชากรสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิและรับการส่งต่อ"  โดยมีเนื้อหาดังนี้
 
 
"เนื่องจาก รพ มงกุฎวัฒนะประสบปัญหาความแออัดจากจำนวนผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวนมาก และปรากฎว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจึงขอลดจำนวนประชากรขึ้นทะเบียนปฐมภูมิโดยตรงและลดการรับส่งต่อกับ รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นการเรงด่วน แต่ สปสช ได้ดีความว่าการขอ "ลด" นั้นเป็นการบอก "เลิก" สัญญา ทั้งๆที่การขอ "ลด" จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการใน รพ.ขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาความแออัดหลายแห่งมาก่อนหน้าที่ รพ.มงกฎวัฒนะจะขอดำเนินการแล้วทั้งสิ้น เช่น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช , รพ.ตากสิน , รพ.ราชวิถี , รพ.ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ 
 
การที่ สปสช ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเพจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสายด่วน โทร. 1330 ว่า การขอ "ลด" นั้นเป็นการบอก "เลิก" สัญญาซึ่งเป็นการตีความที่ผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อไม่ให้สังคมโดยรวมเกิดความสับสนและเข้าใจผิด รพ.มงกุฎวัฒนะจึงขอยกเลิกการขอลดจำนวนประชากรขึ้นทะเบียนปฐมภูมิตามหนังสือที่ รพ.มงกุฎวัฒนะขอลดจำนวนประชากรขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ และจำนวนรับการส่งต่อจากหน่วยปฐมภูมิต้นทางต่างๆ ตามที่เป็นอยู่
 
หากผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองกับ รพ มงกุฎวัฒนะไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากความแออัดแล้ว ท่านสามารถติดต่อ สปสซ. หรือ โทร. 1330 เพื่อขอย้ายหน่วยขึ้นทะเบียนปฐมภูมิเพื่อออกจาก รพ.มงกุฎวัฒนะโดยตรงเอง
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565"

 
 
 
โดย พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ระบุคำอธิบายกำกับไว้ว่า
 
"เพื่อไม่ให้สังคมโดยรวมเกิดความสับสนและเข้าใจผิด รพ.มงกุฎวัฒนะขอยกเลิกการขอลดจำนวนประชากรขึ้นทะเบียนปฐมภูมิและยกเลิกการลดจำนวนรับการส่งต่อจากหน่วยปฐมภูมิต้นทางต่างๆ ตามประกาศที่แนบ ผู้ป่วยบัตรทองและประกันสังคมยังคงใช้บริการเช่นเดิมแต่ต้องทนกับความแออัดต่อไปเท่านั้นครับ
 
หากผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองกับ รพ.มงกุฎวัฒนะไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากความแออัดแล้ว ท่านสามารถขอย้ายหน่วยขึ้นทะเบียนปฐมภูมิเพื่อออกจาก รพ.มงกุฎวัฒนะไปขึ้นทะเบียนปฐมภูมิกับคลีนิกหรือหน่วยปฐมภูมิต่างๆได้โดยตรงกับ สปสช. หรือ โทร.1330"

 
รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกประกาศ "ยกเลิกการขอลดประชากรสิทธิบัตรทอง" เพื่อยุติความสับสน-เข้าใจผิด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด