ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบึงกาฬ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบึงกาฬ Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบึงกาฬ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบึงกาฬ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบึงกาฬ HealthServ
โรงพยาบาลเซกา 
62 ม.18 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 9099-100
 
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 143 ม.2 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 5099-116
 
โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
428 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทร.0 4241 6181-2
 
โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
ม.2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทร.0 4249 9242
 
โรงพยาบาลปากคาด 
106 ม.4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 1099-105
 
โรงพยาบาลพรเจริญ 
1 ม.8 ต.พรเจรญิ อ.พรเจรญิ จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 7099-102
 
โรงพยาบาลศรีวิไล 
300 ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทร.0 4249 7099-110
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
37 ม.3 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทร. 09 61486177
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบึงโขงหลง 
428 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทร. 0 4214 6181
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด