ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารศูนย์การค้า Mpark ชั้น 5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร.085-4792649 หรือ 044-235342

คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร.085-4792649 หรือ 044-235342
 
บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • โรคเด็ก
 • โรคเฉพาะสตรี
 • โรคกระดูก
 • โรคหูคอจมูก
 • สุขศึกษา

   
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการได้ปรับปรุงระบบนัดพบแพทย์ โดยทำการนัดเป็นช่วงเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและลดระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์ โดยแบ่งการนัดเป็นเวลาดังนี้
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ กำหนดช่วงเวลา ดังนี้
 • ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.
 • ช่วงเวลา 18.00 - 19.00 น.
 • ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.
 
วันเสาร์-อาทิตย์ กำหนดช่วงเวลา ดังนี้
 • ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น.
 • ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น.
 • ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น.
 

สถานที่
อาคารศูนย์การค้า Mpark ชั้น 5
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง

ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์สอบถามคิวตรวจโรคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     ได้ที่ห้องตรวจคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ((Special Medical Clinic: SMC) ณ อาคาร Mpark ชั้น 5 หรือโทร 085-4792649, 044-235-342, 044-235-323 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.ทุกวันราชการ
 

 
 
 
คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
 
ขั้นตอนการรับบริการ
 1. ยื่นใบนัด/บัตรประชาชน ได้ที่อาคาร mpark ชั้น 5
 2. ชั่งน้ำหนัก/ วัดความดันโลหิต และรอเรียกซักประวัติ
 3. รอพบแพทย์
 4. รอรับใบสั่งยาและใบนัดตรวจในครั้งต่อไป
 5. ชำระเงินและรับยา 
 

ข้อควรปฎิบัติดังนี้
 • ในกรณีที่คิวนัดเต็มผู้ป่วยจะได้รับการนัดในช่วงเวลานัดเสริมโดยจะมีการระบุลำดับคิวการตรวจไว้
 • ผู้ป่วยที่ได้รับใบนัดตามช่วงเวลาดังกล่าวสามารถมาตรวจตามช่วงเวลาที่ระบุในใบนัด โดยไม่จำเป็นต้องมายื่นใบนัดล่วงหน้าเวลาก่อนนัด
 • ผู้ป่วยที่นัดในช่วงเวลานัดเสริม ทางโรงพยาบาลจะทำการเรียกผู้ป่วยคิวเสริมเข้าตรวจแทรกในแต่ละช่วงเวลาตามลำดับคิวการตรวจ เมื่อแพทย์ตรวจผู้ป่วยที่มีนัดตามช่วงเวลานั้นๆ หมดแล้ว
 • หากมีใบสั่งเจาะเลือด หรือ X-ray หรือ ตรวจคลื่นหัวใจฯลฯ กรุณามาตรวจล่วงหน้าก่อนถึงเวลานัดอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อที่จะได้พบแพทย์ตรงตามช่วงเวลานัด
 • กรณีผิดนัด (ผิดวันนัดหรือผิดเวลานัด) ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนัดเดิม เมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาจะต้องทำการนัดใหม่
 • กรณีผู้ป่วยคิวเสริมหากเรียกแล้วไม่พบเกินกว่า 15 คิว ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนัดเดิม เมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาจะต้องทำการนัดใหม่ 
คลินิกพิเศษนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด