ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ.net

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร.085-4792649 หรือ 044-235342

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร.085-4792649 หรือ 044-235342
 
บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 - อายุรกรรม
- ศัลยกรรม
- โรคเด็ก
- โรคเฉพาะสตรี
- โรคกระดูก
- โรคหูคอจมูก
- สุขศึกษา

 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
 
หมายเหตุ 
คลินิกตา,กระดูก,ศัลยกรรม ตรวจชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 
คลินิกเด็ก ตรวจ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 30000
 

 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
1. ยื่นใบนัด/บัตรประชาชน ได้ที่อาคาร mpark ชั้น 5
2. ชั่งน้ำหนัก/ วัดความดันโลหิต และรอเรียกซักประวัติ
3. รอพบแพทย์
4. รอรับใบสั่งยาและใบนัดตรวจในครั้งต่อไป
5.ชำระเงินและรับยา 
 
อาคารศูนย์การค้า Mpark ชั้น 5
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง
หมายเหตุ คลินิกตา,กระดูก,ศัลยกรรม ตรวจชั้น 3 อาคารผู้ป่ วยนอก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด