Home : แพคเกจ : วัคซีนผู้สูงอายุ

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ราคา 2,200 - 3,300
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรี T: 093 580 0838 T: 02 487 2000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 21/09/2563 View: 695
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  วัคซีนผู้สูงอายุ วัคซีนผู้สูงอายุ Healthserv.net
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  (กรณีอายุน้อยกว่า 65 ปี ควรปรึกษาแพทย์)
 
P1 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Prevnar13) 
ราคา 3,300 บาท
 
P2 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumovax23)  
ราคา 3,300 บาท
 
หมายเหตุ
1. แพ็คเกจ P1, P2 (รวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์)
2. ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเพิ่มเติมราคาพิเศษ ต้องซื้อแพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งก่อน
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาและการรักษาอื่นๆ
4. อัตรานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจทุกกรณี
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  วัคซีนผู้สูงอายุ วัคซีนผู้สูงอายุ Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรี

34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com