× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน - HealthServ

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด ลดเสี่ยง ติดต่อ หน่วยงานปชส.หรือแผนกที่ระบุในใบนัด

article image1 - HealthServ
 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. บัตรทองประกันสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธรหรือศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธร
2. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่เดินทางมาโรงพยาบาลลำบาก
3. แพทย์ / พยาบาลประจำตัวยินยอม
4. บ้านอยู่พื้นที่ใกล้โรงพยาบาลหรือระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือแผนกที่ระบุตามใบนัด
หรือโทร 02-3286900 ถึง 19 โรงพยาบาลสิรินธร
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสิรินธร

20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)