ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Thumb HealthServ.net
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อ 075-340250 ต่อ 4110 075-340250 ต่อ 1052

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช HealthServ
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สถานที่:   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ,  ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการอายุรกรรม,  ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม,  
 
เบอร์ติดต่อ:   075-340250 ต่อ 4110,  075-340250 ต่อ 1052, 
 
 
คลินิกนอกวลาราชการ
 
วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 16.00-20.00 น.

วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอนัญญา  ชุติมารัต 16.00-20.00 น.

วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 16.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอรวรรณ  คงเพ็ชร 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 1,3,5
นายแพทย์ทิยะพงศ์  เนติวงศ์ 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 2,4
 
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์พงษ์  สูงสว่าง 16.00-20.00 น.

วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 08.00-12.00 น. เสาร์ที่ 1,3,5
 
วันอาทิตย์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 08.00-12.00 น.  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด