ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน

บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน Thumb HealthServ.net
บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน ThumbMobile HealthServ.net

บริการห้องพิเศษ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ แจ้งความประสงค์ โดยตรง โทรศัพท์ : 032-523000
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น. ติดต่อที่ “ห้องงานประกันชั้น 1”
เวลา16.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่ “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”
วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่ “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”

บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน HealthServ
บริการห้องพิเศษ 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ 
แจ้งความประสงค์ โดยตรง 
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น. ติดต่อที่   “ห้องงานประกันชั้น 1”
เวลา16.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่  “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”
วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่  “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”
 
กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ทุกวัน 
กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองได้ทุกวัน โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนถึงวันนัด 
ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในสมุดการจองห้อง   การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง
กรณีผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล รับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน จะได้รับการจ่ายคิวห้องพิเศษ ก่อนเป็นกรณีพิเศษ
 
การเข้าพักห้องพิเศษ 
แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้เข้าห้องพิเศษได้
จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าท่าน Admit อยู่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิวท่าน จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะประสานงานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ
การจองห้องพิเศษล่วงหน้า สามารถจองได้ แด่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวันที่ท่านมา Admit ท่านจะได้ห้องพิเศษเลย ท่านต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษที่ว่าง ในวันนั้น ๆ ด้วย (ไม่มีการสำรองห้อง) โดยที่คิวท่านจะเป็นลำดับต้น ๆ เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง
ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย 1 คนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และต้องเป็นญาติที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลได้ตามสมควร
บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน HealthServ
บริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด