ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ให้บริการ (กทม.-ปริมณฑล-ทั่วประเทศ)

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ให้บริการ (กทม.-ปริมณฑล-ทั่วประเทศ) Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ให้บริการ (กทม.-ปริมณฑล-ทั่วประเทศ) ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ในกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมเบอร์โทร แผนกจิตเวชโดยตรง (ถ้ามี) เนื่องจากกระบวนการรักษาด้านจิตเวช จะต้องอาศัยความต่อเนื่อง จึงควรเลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก


รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล ที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • จิตแพทย์ทั่วไป ตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
 • ปริมณฑล หมายถึง นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
 • เรื่องค่าใช้จ่าย : ในเวลาราชการ จะไม่มีค่าตรวจของแพทย์ ไม่ว่าสิทธิ์การรักษาใด แต่จะมีค่าบริการประมาณ 50-100บาท , คลินิกนอกเวลา มีค่าตรวจเหมือนโรงพยาบาลเอกชน
 • ในส่วนของยา ถ้าสิทธิ์ไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง
 • ทั้งนี้ทั้งนั้น สิทธิ์การรักษามีหลายอย่าง และรายละเอียดการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน ขอแนะนำให้โทรถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะไป จะดีที่สุด
 • ควรโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เกี่ยวกับตารางการออกตรวจของจิตแพทย์
 • ควรเลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก เพราะกระบวนการรักษาต้องอาศัยความต่อเนื่อง
 
1) กรุงเทพมหานคร

- โรงพยาบาลกลาง 
โทร.0-2220-8000
 
- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของรพ.)
คลินิกจิตเวช ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โทร.02-576-0000 ต่อ 6163, 6170
 
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
หน่วยบริการผู้ป่วยนอก OPD ตึก ภปร. ชั้น12 จิตเวชทั่วไป โทร.02 256 5182 ,02 256 5180 
หน่วยบริการผู้ป่วยนอก OPD ตึก ภปร. ชั้น12 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โทร.02 256 5183 ,02 256 5176
ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม อาคาร ส.ธ. ชั้น 15 โทร.02 256 4000 ต่อ 71501-3
 
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
โทร.0 2289 7000
 
- คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
คลินิกกู้ใจ โทร.02-2443000
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์ 02 244 3667, 3185
 
- โรงพยาบาลตากสิน 
โทร 02-4370123
 
- โรงพยาบาลตำรวจ
โทร 02-2076000
 
- โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โทร.  02-644-9400-15 
แพทย์จิตเวชศาสตร์ พญ. ภัทรวรรณ  ขันธ์แก้ว
 
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โทร.02-548-1000
 
- โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
คลินิกพิเศษนอกเวลา จิตเวชและประสาทวิทยา
ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
โทร.02-3544728, 02-7639770
เวลาออกตรวจ 09.00 - 12.00 น. 16.30 - 19.30 น. 
อังคาร พ.อ. ทองแดง อาฒยะพันธ์
พุธ ร.อ. วิชชากร ตรีสุคนธ์ 
เสาร์ พ.อ. วรยศ บุญศิริ
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
คลินิกพิเศษในเวลา ระบบประสาทวิทยา 
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์    เวลา 08.00-16.00 น.
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี      เวลา 07.00-16.00 น.
โทร. 0-2534-7268  (โทร.ภายใน 27268) 
- โรงพยาบาลราชวิถี
ห้องตรวจจิตเวชและยาเสพติด
โทร. 02-2062900
 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คลินิกปกติ  เวลาทําการ บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ
โทร 02-2011235, 02-2011726
- โรงพยาบาลเลิดสิน
คลินิกกำลังใจ (เฉพาะทางนอกเวลา) 
จันทร์ - ศุกร์ 16.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
โทร 02-3539621-2
 
- โรงพยาบาลศิริราช
โทร. 02 419 7000
หน่วยตรวจโรคจิตเวช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7
โรคจิตเวชทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7
เปิดให้บริการ : เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
จิตเวชเด็กเเละวัยรุ่น
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
เปิดให้บริการ : ทุวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. วันอังคาร(บ่าย) LD Clinic วันศุกร์เช้า สัปดาห์ที่ 2 คลินิกรับยา วันศุกร์เช้า สัปดาห์ที่ 4 ADHD
www.si.mahidol.ac.th

หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แบบผู้ป่วยนอก 
ในวันและเวลาราชการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7
ในเวลาราชการ  วันจันทร์ และวันพุธ ให้บริการ 9.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ให้บริการ 9.00-12.00น.
โทร. 02-419-7373, 02-419-7374
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
call center งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
โทร. 02-419-9801-2 และ 02-419-9147-8
- โรงพยาบาลสงฆ์
โทร.02-6409537 ถึง 46 ต่อ 5108
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น จิตเวช ห้องตรวจจิตเวช
วันพุธ 08.00 - 12.00 น จิตเวช ห้องตรวจจิตเวช
 
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช)
โทร. 0-2441-6100
 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เฉพาะในเวลาราชการ 02-475-2532
ศูนย์โทรศัพท์ (24 ชั่วโมง)
02-4600000, 02-8766120 - 29
02-475-2995
02-175-2999
แผนกเวชระเบียนผู้ป่วย 02-475-2948
นอกเวลาราชการ 02-475-2796 
ศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ป่วย 02-475-2920 - 1
นอกเวลาราชการ 02-475-2881
 
- โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ บางนา หน้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
โทร.02-4752406

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โทร.02-442-2500
 
- สถาบันประสาทวิทยา
โทร.02-3069899
 
- สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
โทร.02-5340112
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
โทร.02-5870881
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
โทร.2461553
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
โทร.02-3929278
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
โทร.02-2364055
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
โทร.02-5798953
 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
โทร.02-4725895

 
 
2) จ.นครปฐม

- โรงพยาบาลนครปฐม
โทร.034213606-10, 034254150-4
ห้องตรวจจิตเวช คลินิกฟ้าใส ต่อ 1117, 2104, 1027
 
 
3) จ.สมุทรสาคร

- โรงพยาบาลสมุทรสาคร
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โทร.081-9950318
โทร 034-427099 ต่อ 6118
- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร  034-470750, 034-119990
 
- โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร)
แผนกสุขภาพใจ
โทร  034-419555-6
นายแพทย์ชัยวัฒน์  พานทอง
นายแพทย์จิรัฏฐ์ธาร์  ลุยศิริโรจนกุล
นายแพทย์กัมพล เพชรรัชตะชาติ
 

4) จ.ปทุมธานี

- โรงพยาบาลปทุมธานี
คลินิกจิตเวช โทร.02-5988822
คลินิกนิรนาม โทร.02-5988809
 
- สถาบันธัญญารักษ์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
โทร.02-5310080
 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
คลินิกสุขภาพจิต Mental Health Clinic
บริการผู้ป่วย Patient Service จิตเวชทั่วไป (General)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)
*ผู้ป่วยใหม่ต้องผ่านการตรวจจากแผนกเวชศาสตร์ทั่วไปก่อนจึงจะสามารถนัดพบจิตแพทย์ได้

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescence)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)
สถานที่ : คลินิกสุขภาพจิต ชั้น 1 อาคารมรว.สุวพรรณฯ (ใกล้บันไดเลื่อน)
โทร : 02-926-9899
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (VIP Clinic) (16.30 – 19.30 น.)

5) จ.นนทบุรี

- โรงพยาบาลศรีธัญญา
 โทร. 02-528-7800 
 
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โทร. 02-528-4567
 
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทร.0-2502-2345 ต่อ 1086
 
 
6) จ.สมุทรปราการ

- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
จิตเวช และจิตเวชเด็ก
โทร 0 2839 6430 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
คลีนิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ฯ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-1738347,02-1738361 ต่อ 3097 สายตรง 0915579644 
ในเวลาทำการ 08.00-16.00 น
 
- โรงพยาบาลบางพลี
คลินิกจิตเวชและยาเสพติด
โทร.085-9804290
โทร.02-7524900 ต่อ 1303
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ต่อ 2203 
คลินิกพัฒนาการเด็ก ต่อ 2204
โทร.066-0977495 วันเวลาราชการ

- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
ให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช
โทร 02-3843381-3 และ 02-3805605-6 
www.dmh.go.th/yuwa
 

 
 
 

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่มีจิตแพทย์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • จิตแพทย์ทั่วไป ตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
 • ปริมณฑล หมายถึง นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
 • ควรโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เกี่ยวกับตารางการออกตรวจของจิตแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัย
 • ควรเลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก เพราะกระบวนการรักษาต้องอาศัยความต่อเนื่อง
 
- โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- โรงพยาบาลคามิลเลียน
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
- โรงพยาบาลซีจีเอช (เดิมชื่อ เซ็นทรัลเยนเนอรัล)
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- โรงพยาบาลธนบุรี
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 1
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
- โรงพยาบาลบางนา 1
- โรงพยาบาลบางนา 2
- โรงพยาบาลบางโพ
- โรงพยาบาลบางมด
- โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- โรงพยาบาลบีแคร์
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ นวมินทร์2)
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย
- โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (เดิม รพ.เมโย )
- โรงพยาบาลพญาไท 1
- โรงพยาบาลพญาไท 2 : ศูนย์สุขภาพใจ รพ.พญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลพระราม 2
- โรงพยาบาลพระราม 9
- โรงพยาบาลเพชรเวช
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- โรงพยาบาลมนารมย์
- โรงพยาบาลเมโย
- โรงพยาบาลยันฮี
- โรงพยาบาลรามคำแหง
- โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
- โรงพยาบาลลาดพร้าว
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- โรงพยาบาลวิภาราม
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลวิมุต
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลสายไหม
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมชื่อ กรุงธน2)
- โรงพยาบาลหัวเฉียว


นนทบุรี 
- โรงพยาบาล World Medical Center
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลมายด์เมดเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชขนาดเล็ก จ.นนทบุรี

ปทุมธานี
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
- โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

สมุทรปราการ
- โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (เดิม ชื่อ ปิยะมินทร์ สมุทรปราการ)
 - โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
 
***************
 
 
 

รายชื่อโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ทั่วไป ในต่างจังหวัด (ทั้งรัฐบาลและเอกชน)

 • จิตแพทย์ทั่วไป ตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
 • โรงพยาบาลรัฐบาล : ในเวลาราชการ จะไม่มีค่าตรวจของแพทย์ ไม่ว่าสิทธิ์การรักษาใด แต่จะมีค่าบริการประมาณ 50-100 บาท , คลินิกนอกเวลา มีค่าตรวจเหมือนโรงพยาบาลเอกชน แตกต่างกันไปแล้วแต่ที่
 • ในส่วนของยา ถ้าสิทธิ์ไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง แต่ถ้าครอบคลุม ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ทั้งนี้ทั้งนั้น สิทธิ์การรักษามีหลายอย่าง , ยามีหลายชนิด , โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง อาจมีเขตความรับผิดชอบหลายจังหวัด และรายละเอียดการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน ขอแนะนำให้โทรถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะไป จะดีที่สุดค่ะ จะได้ไม่เดินทางไกลแล้วเสียเที่ยวด้วย
 • โรงพยาบาลเอกชน ควรเลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก เพราะกระบวนการรักษาต้องอาศัยความต่อเนื่อง
 • ควรโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เรื่องตารางการออกตรวจของจิตแพทย์
 
 
 
ภาคเหนือ
 
1) จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน)
- โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
- โรงพยาบาลสวนปรุง (จ.เชียงใหม่)
- โรงพยาบาล แมคคอร์มิคเชียงใหม่
- โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่)
 
2) จ. เชียงราย
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย
- รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- รพ.กรุงเทพเชียงราย
 
3) จ.ตาก
- โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก)
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จ.ตาก)
 
4) จ.พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
- โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- โรงพยาบาลพิษณุเวช
 
5) จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลน่าน
- โรงพยาบาลแพร่
- โรงพยาบาลลำปาง
- โรงพยาบาลลำพูน
- โรงพยาบาลสุโขทัย
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
- โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
- โรงพยาบาลศรีสังวร
 
 
 
ภาคตะวันตก

1) จ.กาญจนบุรี
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี)
- โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
 
2) จ.สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาล สังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี
3) จ.สมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม)
- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
4) จ.ราชบุรี
- โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาล บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
5) จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาล หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 
6) จ. เพชรบุรี
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
1) จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (จ.นครราชสีมา)
- โรงพยาบาลปากช่อง (จ.นครราชสีมา)
 
2) จ.ขอนแก่น
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (จ.ขอนแก่น)
- รพ.ศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- รพ. ธัญญารักษ์ ขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น
- รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
- รพ.สิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

3) จ.อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (จ.อุบลราชธานี)
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จิตแพทย์ทั่วไปกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
-โรงพยาบาลมหาวิทยาลับอุบลราชธานี(จิตเวชเด็กและทั่วไป)
- โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบาลราชธานี
-โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

4) จ.มหาสารคาม
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- โรงพยาบาลมหาสารคาม

5) จ.สุรินทร์
- โรงพยาบาลสุรินทร์
- โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
 
6) จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
- โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
- โรงพยาบาลชัยภูมิ
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์
- โรงพยาบาลยโสธร
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ
- โรงพยาบาลสกลนคร
- โรงพยาบาลหนองคาย
- โรงพยาบาลบึงกาฬ
- โรงพยาบาลมุกดาหาร
- โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 
 
 
ภาคกลาง

1) จ.นครนายก
- โรงพยาบาลนครนายก
- โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.นครนายก)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก)
 
2) จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
- โรงพยาบาลนครสวรรค์
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)

3) จ.สระบุรี
- โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี)
- โรงพยาบาลสระบุรี

4) จ.ลพบุรี
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
- โรงพยาบาลอานันทมหิดล (จ.ลพบุรี)

5) จังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง
- โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- รพ.อุทัยธานี
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
- โรงพยาบาลพิจิตร
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี
- โรงพยาบาลอ่างทอง
 
 
ภาคตะวันออก
 
1) จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (จ.ชลบุรี)
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- รพ.สมิติเวช ศรีราชา
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 
2) จ.ระยอง
- โรงพยาบาลระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
 
3) จ.จันทบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี)
- โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
3) จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก
- โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (จ.ปราจีนบุรี)
- โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 

ภาคใต้

1). จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
- รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
 
2) จ.สงขลา
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
- โรงพยาบาลสงขลา
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา (เกาะยอ)
- โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (จ.สงขลา)
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
 
3) จ.นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช)
- โรงพยาบาลทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
- โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลสิชล (จ.นครศรีธรรมราช)
 
4) จ.ภูเก็ต
- โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลป่าตอง (จ.ภูเก็ต)
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

5) จ.พังงา
- โรงพยาบาลพังงา
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า (จ.พังงา)

6) จ.ปัตตานี
- โรงพยาบาลปัตตานี
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี

7) จ.นราธิวาส
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
- โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (จ.นราธิวาส)
 
 จังหวัดอื่นๆในภาคใต้
- โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (จ.ชุมพร)
- โรงพยาบาลพัทลุง
- โรงพยาบาลยะลา
- โรงพยาบาลระนอง
- โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
- โรงพยาบาลสตูล
- โรงพยาบาลกระบี่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด