ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
มทร.ล้านนา ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์

 วันที่ 3 สิงหาคม  2562  ที่ห้องประชุม  1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พลเอกนพรัตน์  ยอดวิมล  บริษัท ซีบีดี พลัส  จำกัด  และ  Mr.Paminder Dosanjh  Aggie Genetics,Inc.  โดยมีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา  โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อให้ได้กัญชงและกัญชาที่มีสัดส่วนสารสำคัญสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  สำหรับ บริษัท ซีบีดี พลัส  จำกัด  ร่วมกับ  Aggie Genetics,Inc.   จะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสำคัญในกัญชงและกัญชา  เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ ตามที่ทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมบันทึกข้อตกลง   โดยมีนางสุวรรณี  คำมั่น  อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมภายในงานครั้งนี้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด