ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj H Solutions)

สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj H Solutions) Thumb HealthServ.net
สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj H Solutions) ThumbMobile HealthServ.net

สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj H Solutions) เป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน บูรณาการสมดุลชีวิต ให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสมดุลสุขภาพแบบองค์รวม บนแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อจูงใจให้คนไทย เลือกที่จะดูแลสุขภาพ "ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย" มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ในทุกช่วงวัย ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน SIRIRAJ H SOLUTIONS ให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และปรึกษาดูแลสุขภาพแบบบูรณาการกับสมดุลชีวิตทั้ง 5 ด้าน คือ 1)คัดกรองสุขภาพ 2)ดูแลเชิงป้องกัน 3)เสริมสร้างสมดุล 4)ฟื้นฟูศักยภาพ และ 5)ชะลอความเสื่อม

สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj H Solutions) HealthServ
ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS  เปิดให้บริการ เวลา 7:00 – 22:00 น.  กับ 16 คลินิกบริการ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์จากศิริราชด้วยค่าบริการที่เข้าถึงได้  

ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS 
ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex (ตรงข้าม ICONSIAM) 168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
 • โทร  02-4141144  ติดต่อ/นัดหมาย ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • facebook.com
 
"หากมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชอยู่แล้ว (เลข HN) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้เลขประจำตัวผู้ป่วยเดิมได้"ศูนย์และคลินิการบริการ ของ SIRIRAJ H SOLUTIONS  จำแนกตามสมดุลชีวิตทั้ง 5 ด้าน 

คัดกรองสุขภาพเชิงลึก
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัย
 • ศูนย์ถันยรักษ์
 • คลินิกเจาะเลือด


ดูแลเชิงป้องกัน
 • คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป
 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน
 • คลินิกสุขภาพเพศชาย
 • คลินิกสุขภาพหญิง
 • คลินิกเด็กและวัยรุ่น
 
 
ฟื้นฟูศักยภาพ
 • ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา
 • คลินิกฟื้นฟูกายภาพ
 
ชะลอความเสื่อม
 • คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม
 
เสริมสร้างสมดุล
 • คลินิกสุขภาพใจ
 • สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด