ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน

ครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน Thumb HealthServ.net
ครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน ThumbMobile HealthServ.net

ครบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567 World Blood Donor Day 2024 ชวนคนไทยร่วมเฉลิมฉลองกับคนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด เฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต 14 มิถุนายน 2567

ครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน HealthServ


          วันผู้บริจาคโลหิตโลก (WBDD) จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 โดยองค์กรระหว่างประเทศหลัก 4 องค์กร ได้แก่ องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์องค์กรผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (IFBDO) และสมาคมการถ่ายเลือดระหว่างประเทศ (ISBT)  เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้คันพบหมูโลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการคันพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก 

            และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการใช้เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือดที่ปลอดภัย และเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตสำหรับของขวัญจากเลือดที่สมัครใจและช่วยชีวิตได้


           วันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็น 1 ใน 11 แคมเปญด้านสาธารณสุขระดับโลกอย่างเป็นทางการที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมด้วยวันสุขภาพโลก วันโรค Chagas โลก วันวัณโรคโลก สัปดาห์การสร้างภูมิคุ้มกันโลก วันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก วันมาลาเรียโลก , วันงดสูบบุหรี่โลก, วันโรคตับอักเสบโลก, สัปดาห์การให้ความรู้ต้านจุลชีพโลก และวันเอดส์โลก [wikipedia]
 
ครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน HealthServ

          สำหรับปี 2567 เป็นวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567 World Blood Donor Day 2024" ขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 (5 วัน) ภายใต้แนวคิด “เฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต”  เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต พลาสมา และเกล็ดเลือด พร้อมสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต รณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย เพราะโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต ทำได้ที่
 
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Stations) 7 แห่ง ได้แก่ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) เดอะมอลล์ใลฟ์สโตร์ สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาทำพระ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต
 • โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในกรุงเทพฯ ได้แก่
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
  โรงพยาบาลตำรวจ
  คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  โรงพยาบาลราชวิถี
  โรงพยาบาลสิรินธร
 
 
 
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02-2564300,  02-2639600 ถึง 99 ต่อ 1760, 1761
 

เตรียมพร้อมก่อนมาบริจาค

เตรียมพร้อมก่อนมาบริจาค
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชม.
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
 • ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างและหลังบริจาคโลหิต
 • รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชม.
 • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชม. 
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 24 ชม.
 • ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 
 
 
 

++ จุดรับบริจาคพื้นที่จังหวัดอื่น ++

 

จ.ลำปาง ตารางออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2567

 

จ.แพร่ กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด