ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เกาะติดภารกิจ Sky Doctor เหนือ-ใต้ สิงหาคม-กันยายน 2566

เกาะติดภารกิจ Sky Doctor เหนือ-ใต้ สิงหาคม-กันยายน 2566 Thumb HealthServ.net
เกาะติดภารกิจ Sky Doctor เหนือ-ใต้ สิงหาคม-กันยายน 2566 ThumbMobile HealthServ.net

ภารกิจแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ Sky Doctor ขึ้นบินแทบทุกสัปดาห์ในพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาล ได้รับการช่วยเหลือนำส่งยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทุกชีวิตมีค่า ทุกวินาทีมีความหมาย ทีมสกายด็อกเตอร์คือความหวังความสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลภารกิจและภาพจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์เวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

22 สิงหาคม ฮ.EC 725 บินรับผู้ป่วยหญิงไทย 91 ปี Stroke Fast track จากระนองส่งรพ.ตรัง

22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.10 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดระนอง ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 91 ปี มีอาการ ปากด้านซ้ายเบี้ยว แขนซ้าย ไม่มีแรง พูดไม่รู้เรื่อง  ตามองไปด้านขวา วินิจฉัย ภาวะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke Fast track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไปโรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพอากาศ ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC 725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลกองบิน7 

3 กันยายน ฮ.Bell 412 บินรับผู้ป่วยชาย 49 ปีจากฝางส่งนครพิงค์

3 กันยายน 2566 เวลา 12.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 49 ปี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ 

12 กันยายน ฮ. EC 725 บินรับผู้ป่วยชายไทย 44 ปี จากฝาง ส่งรักษานครพิงค์

12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 44 ปี  มีอาการอ่อนแรงซีกขวา วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง มีเลือดคลั่งในสมอง (Rt Basal ganglia hemorrhage) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพอากาศ  เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC 725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

15 กันยายน ฮ.BELL 212 รับผู้ป่วยชาย 58 ปี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากอ.ฝาง

15 กันยายน 2566 เวลา 09.50 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 58 ปี  มาด้วยหายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้ วินิจฉัย มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก (กองกำลังผาเมือง) เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ BELL 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

16 กันยายน กองผาเมือง รับผู้ป่วยจากรพ.ฝาง ส่งต่อทำ primary PCI อย่างเร่งด่วน รพ.นครพิงค์

16 กันยายน 2566 เวลา 09.37 น. หน่วยปฏิบัติการอำนวยการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง (ศูนย์เวียงพิงค์) ร่วมกับหน่วยบินกองกำลังผาเมือง กองทัพบก ได้รับการประสานจาก รพ.ฝาง เคสชาย 58 ปี เจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย Dx.STEMI with HF, respiratory failure เพื่อส่งต่อทำ primary PCI อย่างเร่งด่วนนำส่ง รพ.นครพิงค์ อย่างปลอดภัย 

18 กันยายน ฮ.Bell 212 บินรับหญิงต่างด้าวครรภ์เป็นพิษจากแม่สะเรียง

18 กันยายน 2566 เวลา 11.34 น.  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงต่างด้าว อายุ 30 ปี อายุภรรค์ 5 เดือน  BP 170/120  Bw 65 ชักเกร็งทั้งตัว 1 วัน วินิจฉัย ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Eclampsia) เพื่อส่งผู้ป่วยจากบ้านอูนู ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

19 กันยายน บินรับผู้บาดเจ็บหญิง จากรพ.แม่สะเรียง ส่ง รพ.มหาราชฯ

19 กันยายน 2566 เวลา 14.47 น. หน่วยปฏิบัติการอำนวยการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง (ศูนย์เวียงพิงค์) ร่วมกับกองกำลังผาเมือง กองทัพบก จ.เชียงใหม่ ได้รับการประสานจาก ศูนย์สั่งการจ.แม่ฮ่องสอน ออกรับผู้บาดเจ็บ เคสหญิง 69 ปี เหตุยนต์ชนจักรยานยนต์ Dx.Severe TBI ต้นทาง รพ.แม่สะเรียง นำส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อย่างปลอดภัย - ศูนย์เวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

19 กันยายน ฮ.EC725 บินรับผู้ป่วยหญิง 88 ปี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากแม่อาย ส่งรพ.นครพิงค์

19 กันยายน 2566 เวลา 11.48 น.  ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่  ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 88 ปี  มีอาการแน่นหน้าอก วินิจฉัย หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่อาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพอากาศ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

19 กันยายน ฮ.Bell212 บินรับผู้ปวยฉุกเฉินหญิง 69 ปี อุบัติเหตุไม่รู้สึกตัว จากแม่สะเรียง

19 กันยายน 2566 เวลา 15.19 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 69 ปี ประวัติ 15 นาทีก่อนมา ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ส่วนบุคคล มีอาการ ไม่รู้สึกตัว ศีรษะด้านขวาบวมโน ขนาด 8 ซม. มีแผลถลอกที่มือขวาและเข่าขวา โดยมีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สะเรียงออกรับผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ได้รับการวินิจฉัยโรค severe head injury (การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง) จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่    
.
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากกองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, ร.ท.ดำรงศักดิ์ จินตวรณ์, จ.ส.อ.โกมล บุญสะอาด และ จ.ส.ท.ปัญจานาสย์ ป้อมทอง และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์, นายก้องกิดากร นันทเดช และนายคเนศ ชูสุวรรณ 
.
และเมื่อเวลา 17.13 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

21 กันยายน ฮ.EC-725 บินรับผู้ป่วยไทย 64 ปี สมองขาดเลือด จากสุราษฎร์ ส่ง รพ.สงขลาฯ

21 กันยายน 2566 เวลา 11.07 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 64 ปี มีอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ซึมลง ลืมตาแต่ไม่พูด วินิจฉัย ภาวะสมองขาดเลือด (Left MCA infarction ) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพอากาศ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC-725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

22 กันยายน บินฮ.Bell 212 รับผู้ป่วยชาย จากสบเมย ส่งนครพิงค์

22 กันยายน 2566 เวลา 12.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 57 ปี มีอาการใจสั่น จุกแน่นหน้าอก (acute inferior wall STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลสบเมย ตำบล แม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

23 กันยายน บินรับผู้ป่วยชาย 46 ปี จากแม่แจ่ม ส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 15.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 46 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกซ้าย ร้าวไปไหล่ซ้ายลงแขนซ้าย ใจสั่น วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือด (Infero-posterior wall STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด