ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ มีห้องพักผู้ป่วย 3 แบบ ได้แก่ ห้องเดี่ยว (Single Room) Premier Room ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room) Call Center 02-7619888


ในการคิดอัตราค่าห้องพัก คิดรวมค่าบริการประกอบด้วย
 
1.อัตราค่าห้องพัก
2.ค่าบริการพยาบาล
3.ค่าบริการทางการแพทย์
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals) เลือกระบุว่าเป็นอาหารชนิดใดได้ (ผู้ใหญ่/เด็ก/ตะวันตก/ธรรมดา VIP/ตะวันตก VIP/อาหารเหลว) ***ราคาอาหารแต่ละประเภท รวม 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 
บริการเพิ่มเติม
ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม (ฟรีอย่างละ 2 เฉพาะวันแรก) 

อัตราค่าบริการล่าสุด ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ โรงพยาบาล

สอบถาม Call Center 02-7619888
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด