Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก

บริการของ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา

Update: 18/04/2564 View: 1,280
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป
ชนิด 4 สายพันธ์
 
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกในเด็กที่อายุ น้อยกว่า 9 ปี ต้องฉีด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1 เดือน ครั้งต่อไป ปีละครั้ง

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ช้ดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะ ช้อน จาน ชาม และ ไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้
 
อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธ์ที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน
 
**อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ
 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ ทำไมต้องฉีดทุกปี
  • เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ทุกปี การผลิตวัคซีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุ
  • ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังฉีดวัคซีน จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น
  • หลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จะเกิดภูมิคุ้มกันโรคและมีอายุได้นาน 1 ปี
  • ถ้าไม่ได้รับวัคซีนหลังจากระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้เป็นเชื้อตัวเดิมก็จะป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้
  • ถึงแม้จะเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกปี

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา

9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Facebook Youtube

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)