ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเทพากร รับผู้ประกันตนเพิ่ม จำนวนมาก ประจำปี 2565

โรงพยาบาลเทพากร  รับผู้ประกันตนเพิ่ม จำนวนมาก ประจำปี 2565 HealthServ.net
โรงพยาบาลเทพากร  รับผู้ประกันตนเพิ่ม จำนวนมาก ประจำปี 2565 HealthServ.net

สอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ Call Center 1506 หรือ www.sso.go.th

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

โรงพยาบาลเทพากร  รับผู้ประกันตนเพิ่ม จำนวนมาก ประจำปี 2565 HealthServ
โรงพยาบาลเทพากร  รับผู้ประกันตนเพิ่ม จำนวนมาก !!! ประจำปี 2565 
 
รองรับผู้ประกันตน 40,000 ราย มีแพทย์เฉพาะทาง ไว้คอยดูแลท่าน
 
ระยะเวลาเปลี่ยนสิทธิ์สถานพยาบาลตั้งแต่ 
16 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งการรักษาพยาบาล สิทธิ์การตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับอายุ 50 ปี
 
เปลี่ยนสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง 3 ช่องทางดังนี้
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
2. ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 
3. Applications : SSO Connect 
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่  
Call Center  1506 หรือ  www.sso.go.th  

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด