ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Hua Chiew Cash Voucher ส่งมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญแทนใจ

Hua Chiew Cash Voucher  ส่งมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญแทนใจ Thumb HealthServ.net
Hua Chiew Cash Voucher  ส่งมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญแทนใจ ThumbMobile HealthServ.net

"Hua Chiew Cash Voucher ส่งมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญแทนใจ" ส่งมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแทนใจในโอกาสสำคัญให้คนที่คุณรัก ด้วย “Hua Chiew Cash Voucher” สำหรับการเข้ารับบริการและตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2223-1351 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126

"Hua Chiew Cash  Voucher  ส่งมอบสุขภาพที่ดี  เป็นของขวัญแทนใจ" ส่งมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแทนใจในโอกาสสำคัญให้คนที่คุณรัก ด้วย “Hua Chiew Cash  Voucher”  สำหรับการเข้ารับบริการและตรวจสุขภาพ  ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
 
  •  โดยบัตรของขวัญแทนเงินสด  ทุก 2,000 บาท  รับเพิ่ม 100  บาท  
  •  ท่านจะพบกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทุกสาขา  เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2223-1351 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126
Hua Chiew Cash Voucher  ส่งมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญแทนใจ HealthServ

 
 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาร์เตอร์พยาบาล
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด
 
-  สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย
-  กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
-  สามารถเลือกแพทย์ได้ทั้งสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
-  รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตนระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมพร้อมในการคลอด
-  กรณีมีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษ
 
คลอดเหมาจ่ายคลอบคลุมรายการดังนี้
 
-  ค่าแพทย์+พยาบาลทั้งแม่และเด็ก
-  ค่าห้องสำหรับมารดา-ทารก พร้อมอาหาร และนม
-  ค่ายาและเวชภัณฑ์
-  ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
-  ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
 
 
คลอดเหมาจ่าย “ไม่” คลอบคลุมรายการดังนี้
 
-  มีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม
-  ภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
-  กรณีเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
-  ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
-  ค่าบริการพิเศษรอยเท้าทอง ก้าวแรกแห่งชีวิต คิดค่าบริการตามแบบที่เลือก
-  กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่มในแฝดที่เพิ่มขึ้น
-  การตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่นตั้งครรภ์นอกมดลูก
-  กรณีวัคซีนพิเศษ จ่ายเพิ่มตามชนิดของวัคซีน
-  ค่าเจาะเลือดสำหรับทารก
-  ค่าบริการที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ว่าไม่รวมในการเหมาจ่าย
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด