Home /

แผนก หู คอ จมูก

Oct 10, 2020 264

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และสังเกตอาการ และผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหู คอ จมูก

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

วัน และเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้แต่เวลา 08.00 - 11.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020, 1010

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และสังเกตอาการ และผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหู คอ จมูก ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา วัน และเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้แต่เวลา 08.00 - 11.00 น. โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020, 1010
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส

80 ถนน ซอย รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com