Home :

คลินิกอายุรกรรม

เปิดให้บริการ
วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเบญจรมย์ T: 036-412160 T: 036-413933 T: 098-9027519
Date: 10/10/2563 View: 356
คลินิกอายุรกรรม การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ที่ทีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การบริการ คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวาน คลินิกอายุรกรรมโรคความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการ วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. คลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร.036-413933 , 036-412160 Line: @benjarom
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเบญจรมย์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 ม8 ต.ป่าตาล อ.เมือง. จ.ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 15000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]