Home :

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร 036-413933,036-412160

Line:@benjarom

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเบญจรมย์ T: 036-412160 T: 036-413933 T: 098-9027519
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 325
คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด เป็นอีกขั้นตอนของการรักษาพยาบาลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นตัวจากการรักษาหลักได้รวดเร็วขึ้น เช่น ผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ฯ โรคที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น เส้นเลือดสมองแตก, ตีบ ฯ ซึ่งรักษาทางยาอื่นเต็มที่แล้ว แม้ผู้ไม่ป่วยแต่สูงอายุ กล้ามเนื้อหลายส่วนเริ่มอ่อนแรง เช่น การทรงตัว การกลืนอาหารอาจสำลัก ทั้งหมดนี้ช่วยให้ดีขึ้นได้จากการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด การรักษาและบริการ ผู้ป่วยในกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครงสร้างต่างๆของร่างกาย เช่นปวดหลัง ปวดเข่า การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่สะดวก เช่นข้อติด ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก หรือได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการทำงานในท่าทางที่ผิดซ้ำๆ เช่นในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของการเคลื่อนไหวจากความผิดปกติของระบบประสาท เช่นในกลุ่มผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต อ่อนแรงของแขนและขา ผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสื่อมของระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยที่ได้อุบัติเหตุที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสมองและไขสันหลัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบการหายใจหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนและหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีภาวะหอบเหนื่อย ผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งมีความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกาย จึงต้องการวิธีการรักษาเฉพาะเพื่อชะลอความเสื่อม และคงสมรรถภาพกาย ข้อดีของการทำกายภาพบำบัด เพื่อบำบัดอาการปวดและอาการชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ที่อาจเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อผิดท่า ทำให้ร่างกายกลับสู่การทำงานได้เป็นปกติโดยเร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรงและพื้นตัวเร็วขึ้น ลดอัตราเสี่ยงของการกลับมามีอาการเดิมซ้ำอีก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร 036-413933,036-412160 Line:@benjarom เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเบญจรมย์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 ม8 ต.ป่าตาล อ.เมือง. จ.ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 15000
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com