Home : แพคเกจ : ฉุกเฉิน พ.ร.บ.คุ้มครองอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ มีสิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครอง 30,000 บาท แรกไม่ต้องจ่ายเอง โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

 
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 15/11/2563 View: 413
เกิดอุบัติเหตุ มีสิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครอง 30,000 บาท แรกไม่ต้องจ่ายเอง โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา  ฉุกเฉิน พ.ร.บ.คุ้มครองอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน พ.ร.บ.คุ้มครองอุบัติเหตุ Healthserv.net
 เกิดอุบัติเหตุ มีสิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครอง
30,000 บาท แรกไม่ต้องจ่ายเอง
รักษาได้ที่ รพ.ศุภมิตรเสนา
--------------------------------------
ใส่ใจ...ทุกชีวิต ศุภมิตรเสนา
โทร.035289572-9, 035951253
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอ เสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com