ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด การบริการแบบ One – Stop Service ที่เรามุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวม เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด HealthServ
 
 
 
โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ แพทย์อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เช่น เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ และนักกำหนดอาหาร
 
 
ทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 
ด้วยการบริการแบบ One – Stop Service ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์อีกระดับ เพิ่มความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัว
 
ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์สหสาขาวิชาที่พร้อมให้การดูแลทุกระบบโรคและความผิดปกติ
 
การรักษาที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันในระดับสากล JCI เช่น การผ่าตัดเข่าและสะโพก การรักษาอาการปวดหลัง และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันในระดับสากลด้านการรักษาโรคสมองและระบบประสาทและโรคกระดูกและข้อ เช่น Oregon University และ Missouri University
 
การดูแลแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Services) ที่ครอบคลุมทุกสาขาโรค เช่น อายุรกรรมทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคสูตินรีเวช โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โรคตา โรคหูคอจมูก อายุรกรรมผู้ป่วยสูงอายุ และกายภาพบำบัด เป็นต้น การดูแลรักษาที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
การให้การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient – Centric Approach) ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม การวางแผนการรักษาโดยผู้ป่วยและญาติ ความร่วมมือในการรักษาและความพึงพอใจ
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด HealthServ
 ศูนย์การรักษา 4 ด้านที่เป็นจุดเด่นและมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • สมองและระบบประสาท
 • กระดูกและข้อ
 • กระดูกสันหลัง
 • การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม 

ศูนย์สมองและระบบประสาท LINK

 ศูนย์สมองและระบบประสาท
 
“ศูนย์สมองและระบบประสาท” โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชาด้านอื่น ๆ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ร่วมกับการฟื้นฟูสมองโดยคำนึงถึงผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
 
บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท ครอบคลุม
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคปวดศีรษะ
โรคลมชัก
โรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่ผิดปกติ
โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์
เนื้องอกในสมอง
ศัลยกรรมประสาทและโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ
 

ศูนย์กระดูกและข้อ LINK

 ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้ออย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงพยาบาลเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด และบุคลากรผู้ชำนาญการด้านอื่น ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตั้งแต่การดูแลป้องกัน การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมีทั้งแบบผ่าตัดแผลเปิด ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาแบบเดิม และการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กที่เจ็บน้อย ลดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็ว โดยมีนักกายภาพผู้ชำนาญช่วยดูแลเรื่องการฟื้นฟูระหว่างและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกลับไปใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการ
 
บริการของศูนย์กระดูกและข้อ ครอบคลุม
 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) ที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่า
 • เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle) 
 • มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ (Hand, Wrist, Arm, Elbow and Shoulder)
 • สะโพกและเข่า (Hip and Knee) 
 • อุบัติเหตุกระดูกหัก (Fracture)
 • ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatric Orthopedics) 
 • มะเร็งกระดูก (Bone Cancer)
 • มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue Sarcoma)
 • มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue Sarcoma)
 • ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)

ศูนย์กระดูกสันหลัง LINK

 
ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมให้บริการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรค และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์วิสัญญี แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวด นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง พร้อมกับการวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองในระดับสากลจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain)
 
 
Scope Of Services
บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา โดยการรักษามีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด การรักษาด้วยยา การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาท และการรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีหลากหลายวิธี เช่น Microdiscectomy Surgery, Full Endoscopy Spinal Surgery, Direct Lateral Interbody Fusion และ Anterior Interbody Fusion เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดูแลฟื้นฟูหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ

การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม LINK

 การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
“INTEGRATED CARE SERVICES: VALUE BEYOND EXCELLENCE”
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม หรือ “Integrated Care Services” เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวมมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหลักหรือโรคร่วมที่มีความซับซ้อนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น โรคทางระบบสมองและประสาท โรคระบบกระดูกและข้อ เป็นต้น
 
“การให้การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวมที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล” เป็นการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ One – Stop Care Center เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขาสำหรับการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวมทุกระบบโรค โดยจะประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ร่วมกับวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา และสอดคล้องกับการรักษาโรคหลักของผู้ป่วยรายนั้น ๆ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด