Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

REBOOT YOUR STEP คืนความมั่นใจ เพื่อก้าวที่มั่นคง

ราคา 250,000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 17/01/2564 View: 444
REBOOT YOUR STEP คืนความมั่นใจ เพื่อก้าวที่มั่นคง  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
 “การผ่าตัดข้อเท้าแบบแผลเล็กผ่านกล้องด้วยความละเอียดระดับ 4K” ช่วยให้ศัลยแพทย์เห็นพยาธิสภาพของโรคได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผ่าตัดแม่นยำ เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว และลดระยะเวลาในการรักษาตัวใน รพ. ทำให้กลับมาเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบัน การผ่าตัดข้อเท้าแบบแผลเล็กผ่านกล้องสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคหรือภาวะที่หลากหลาย เช่น
 
+ การตกแต่งกระดูกงอกในข้อเท้า
+ การตกแต่งผิวข้อในกรณีกระดูกอ่อนผิวข้อบาดเจ็บ
+ การผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นข้อเท้า และเอ็นร้อยหวาย
+ การผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า
 
เงื่อนไขการรับบริการ
 
ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิแจ้งล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-755-7012
 
ราคาดังกล่าวรวม
 
ค่าศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือทางการแพทย์มาตรฐาน (ตามที่กำหนด) ค่าข้อเข่าเทียม และ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
ห้องพักมาตราฐาน รพ.กรุงเทพ ( ตามจำนวนวันที่กำหนด) ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาผู้ป่วยในเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
3. ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 
ราคาดังกล่าวไม่รวม
 
การตรวจความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (medical clearance)
ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย เช่น ค่ายาสำหรับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด
การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ (ถ้ามี)
 
REBOOT YOUR STEP คืนความมั่นใจ เพื่อก้าวที่มั่นคง  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

5 ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า...
ราคา 229,000
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกกระดูกและข้อ
 
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อ...
เริ่มต้น 21,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com