ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน

รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน HealthServ.net
รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน ThumbMobile HealthServ.net

ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้างและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านสงสัยในข้อมูลใด สามารถติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารหลักของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน HealthServ
ประกาศจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค MedPark Hospital
ด้วยปรากฎข้อมูลว่า ผู้ประสงค์ฉีดวัคชื่นแจ้งว่า ได้ทำการจองวัคชีนกับบริษัท เดอะ เรด ทู กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอ้างว่านำเข้าวัคชีนจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค อันมีลักษณะแอบอ้าง หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินเข้าบัญชี รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าผิดว่าโรงพยาบาลเมดพาร์ค
คือสถานที่รับฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้น
 
โรงพยาบาลเมดพาร์คขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลเมดพาร์คยังคงดำเนินการฉีดวัคชื่นที่จัดสรรจากรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควัด-19 เท่านั้น และโรงพยาบาลเมตพาร์ค ไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ กับบริษัทและผู้แอบอ้างดังกล่าว หากมีบุคคล กลุ่มคน หรือบริษัทใด แอบอ้างเพื่อ
ขายวัคชีน และเก็บค่าบริการสำหรับการดวัคชีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแบอ้างดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งโรงพยาบาลเมดพาร์คทันที
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้างและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหากโรงพยาบาลมีความคืบหน้าเที่ยวกับวัคซีนทางเลือก จะขี้แจงและประกาศให้ทราบโดยตรงต่อไป
 
หากท่านสงสัยในข้อมูลใด สามารถติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารหลักของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
จึงเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
20 มิถุนายน 2564
www.medparkhospital.com
รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด