ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการอุ่นใจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว โรงพยาบาลราชธานี

ข้าราชการอุ่นใจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว โรงพยาบาลราชธานี Thumb HealthServ.net
ข้าราชการอุ่นใจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว โรงพยาบาลราชธานี ThumbMobile HealthServ.net

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035-335555 หรือสายด่วน 1446

ข้าราชการอุ่นใจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว โรงพยาบาลราชธานี HealthServ
ข้าราชการอุ่นใจ ... เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ 
 
ผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการ
สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้แล้ววันนี้
 
 ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชการ
1.ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ 
ผู้รับเบี้ยหวัด / ผู้รับบำนาญ
2.บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ
บิดา / มารดา , คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 คน
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035-335555 หรือสายด่วน 1446

โรงพยาบาลราชธานี

111 หมู่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Call: 035335555    035335556     035335571
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด