ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสุขภาพ ค่าห้อง (HS) 2,000 บาท ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง

ประกันสุขภาพ ค่าห้อง (HS) 2,000 บาท ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง Thumb HealthServ.net
ประกันสุขภาพ ค่าห้อง (HS) 2,000 บาท ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง ThumbMobile HealthServ.net

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีสะดุด ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จากทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา สำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพค่าห้อง (HS) 2,000 บาทขึ้นไป เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

ประกันสุขภาพ ค่าห้อง (HS) 2,000 บาท ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง HealthServ
 
เงื่อนไขการรับบริการ
1. สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพ โดยมีค่าห้อง (HS) ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป สามารถใช้ Fax Claim ที่ผ่านบริษัทประกันได้เท่านั้น
2. ห้องพักฟื้นเป็นห้องเดี่ยว Standard ที่ รพ. กำหนดไว้เท่านั้น
3. ค่าห้องพักที่เป็นส่วนเกินดังกล่าว คือ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ รพ. ที่เบิกกับบริษัทประกัน “ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน” ยกเว้น ห้อง ICU ห้องผ่าตัด ส่วนรายการอื่นๆ เบิกตามผลประโยชน์
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม
5. บริการนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านตัวแทนประกันเท่านั้น
6. การเข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
แผนกประกันสัมพันธ์ โทร 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด