ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H.R.H. Maha Chakri Sirindhorn Medical Center

Logo Thumb preview

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว.

ที่อยู่/ติดต่อ
62 หมูที่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

content image1
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

หน่วยงานการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล
สำนักฝ่ายการพยาบาล  
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป GP CLINIC  
ด้านศัลยกรรม(ห้องผ่าตัด)  
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)  
แผนกเครื่องมือปลอดเชื้อ   
ด้านศัลยกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)   
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)  
งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป (12/2)     
งานการพยาบาลศัลยกรรมหญิง (13/2)   
งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมกึ่งวิกฤต (Semi SCIU)  
ด้านอายุรกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)  
งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมชาย (10/2)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง (11/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตอายุกรรม(MICU)  
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-Med)  
หน่วยหัวใจและหลอดเลือด  
งานห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด Cath_lab  
งานการพยาบาลพิเศษ 15/2  
งานการพยาบาลวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด (ICCU)
 
   
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านสูตินรีเวชกรรม-กุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
งานการพยาบาลหลังคลอด-นารีเวชกรรม  (8/2)
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม (9/2)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก(NICU)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต(PICU)
ด้านผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
งานผู้ป่วยนอกชั้น 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลคัดกรอง
 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม
งานผู้ป่วยนอกชั้น 2 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกนารีเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกสูติศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก ราลิงซ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุกรรมโรคหัวใจ
 
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านคลินิกพิเศษ
งานล้างไตทางช่องท้อง
งานคลินิกฟ้าใส
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
งานเวชภัณฑ์กลาง
งานซักฟอก
งานส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
งานไตเทียม(ฟอกเลือด)
 
 
 
 
ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
 
 ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 35 พรรษา และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และนิสิตคณะอื่นๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยในทางคลินิค ซึ่งมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 360 เตียง พื้นที่ทั้งสิ้น 58,595 ตารางเมตร โดยได้เปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดบริการทั้งสิ้น 11 สาขา คือ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, สาขาทันตกรรม, สาขารังสีวิทยา, สาขาโสต ศอ นาสิก, สาขาจักษุ, สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาจิตเวชศาสตร์ ในตอนแรก ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับรักษาผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง จนได้ขยายศักยภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสามารถรับรักษาผู้ป่วยในได้ทั้งสิ้น 500 เตียง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่มีรพ.เครือข่ายประกันสังคม