× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

ภาพโลโก้ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ดูแลพื้นที่ 4 แขวง คือ แขวงมักกะสัน แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
 • วัดมักกะสัน 509 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
สถานที่ใกล้เคียง : อาคาร วาณิช (ช่อง3 เก่า)
รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 38, 60, 72, 93, 99, 113, ปอ.556, ปอ.พ10, ปอ.พ35

 
ให้บริการดังนี้ (รายละเอียดด้านล่าง)
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 • คลินิกวัณโรค
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกเลิกบุหรี่/สารเสพติด
 • งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานเภสัชกรรม
 • งานอนามัยชุมชน
 • งานอนามัยโรงเรียน
 •  
 
 ประวัติของศบส. 2 วัดมักกะสัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน มีชื่อเดิมว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สมาคมสตรีไทย

พ.ศ.2507 ก่อตั้งเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่สอง ของกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ตั้งเริ่มแรกในสมาคมสตรีไทยบริเวณสี่แยกโคลิเซี่ยม (ถนนเพชรบุรี ตัด ถนนพระราม 6) ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดิน สร้างทางด่วนเฉลิมนคร ขั้นที่ 2

พ.ศ.2536 ย้ายสถานที่ทำการมาเช่าสถานที่อาคารตึกแถว 3 ชั้น 4 ห้อง ของการรถไฟแห่งประเทศไทยใน ซอยโรงภาพยนตร์ โอ.เอ. ถนนราชปรารภ (เช่าอาคารที่ทำการต่อจากสำนักงานเขตราชเทวี ที่ย้ายออกไปอยู่อาคารที่สร้างใหม่) เปลี่ยนชื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ

19 สิงหาคม 2547 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ บส./จส./2567/2547 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ขอเลิกสัญญาเช่าที่สำนักอนามัย ทำไว้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 9/30/45/0610 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 (อายุสัญญาเช่า 3 ปีต่อครั้ง) ให้ดำเนินการย้ายบริวารและทรัพย์สินออกจากอาคารที่เช่าภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าในเมืองเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 ตุลาคม 2548 ทำการเปิดสถานที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ ในวัดดิสหงษารามศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ ต้องรับผิดชอบดูแล รับผิดชอบสุขภาพ ประชาชน ในชุมชน เขตราชเทวี สภาพพื้นที่ทั่วไปของเขตราชเทวี เป็นเขตชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสำนักงาน ธุรกิจการค้า อาคารพาณิชย์ข้อมูลทางสังคม มีวัดจำนวน 4 แห่ง มัสยิด จำนวน 5 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลามสภาพประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 แห่งห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง ตลาดสด 3 แห่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง รองลงมาค้าขาย

เจ้าอาวาสให้ใช้อาคาร ๒ ชั้นของวัดเป็นที่ทำการ ต่อมาท่านได้สร้างอาคาร ๒ ชั้นให้อีก ๑ หลัง จึงได้ขยายที่ทำการเป็น ๒ หลังในพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ราชปรารภ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ วัดมักกะสัน
 

 
ที่ตั้ง และ อาณาเขต

มีพื้นที่ 7.73 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 แขวง คือ 1. แขวงมักกะสัน  2. แขวงถนนเพชรบุรี   3. แขวงถนนพญาไท   4. แขวงทุ่งพญาไท
ทิศเหนือ : ติดต่อกับเขตพญาไทและดินแดง     ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับเขตห้วยขวาง
ทิศใต้     : ติดต่อกับเขตวัฒนาและปทุมวัน      ทิศตะวันตก   :  ติดต่อเขตดุสิต
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง