× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลคลองใหญ่

ภาพโลโก้โรงพยาบาลคลองใหญ่
  • 1 หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ ตราด 23110
    ฉุกเฉิน 1669
  • รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลคลองใหญ่

โรงพยาบาลคลองใหญ่
 
 
 ประวัติ
อำเภอคลองใหญ่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดปัจจันตคีรีเขตต์ (ปัจจุบันคือจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส และยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอคลองใหญ่ เมือ พ.ศ.2455 และยกฐานะเป็นอำเภอคลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2502 อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดตราด
 
ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข ในอำเภอคลองใหญ่ (ข้อมูล 31 ธค 61)
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 1 แห่ง  3429 หลังคาเรือน ประชากร 22167 คน 
รพ.สต. 4 แห่ง 
รพ.สต.ไม้รูด 781 หลังคาเรือน ประชากร 3062 คน 
รพ.สต.บ้านห้วงโสม 656 หลังคาเรือน ประชากร 2496 คน 
รพ.สต.บ้านคลองมะขาม 1113 หลังคาเรือน ประชากร 4200 คน 
รพ.สต.บ้านหาดเล็ก 591 หลังคาเรือน ประชากร 1605 คน 
 
คลินิกเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
 
บุคคลากรสาธารณสุข
แพทย์ 4 คน
ทันตแพทย์ 4 คน
เภสัชกร 3 คน
พยาบาลวิชาชีพ 43 คน
พยาบาลเทคนิค 2 คน
 

ข้อมูลจังหวัด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)