ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

Nong Muang Khai Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9
โทรสาร 0-5464–719-4

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ซึ่งผู้บริหารที่ผ่านมาได้วางรากฐานการบริหารงานไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพัฒนาและต่อยอดงานต่างๆของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้ดำเนินไปได้อย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย และมีความสุข

ตารางการให้บริการห้องตรวจ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกโรคไทรอยด์
โรคหัวใจ 
คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด  
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
 
 

ประวัติโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำงาน จัดระบบของโรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน 2536  

เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536  และเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง  

ที่ตั้งของโรงพยาบาล
มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  ได้จากราชพัสดุ  ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร๋