× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ภาพโลโก้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
  • 329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่ 54170
    โทรศัพท์ 0-5464-7458–9
    โทรสาร 0-5464–719-4
  • รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ซึ่งผู้บริหารที่ผ่านมาได้วางรากฐานการบริหารงานไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพัฒนาและต่อยอดงานต่างๆของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้ดำเนินไปได้อย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย และมีความสุข

ตารางการให้บริการห้องตรวจ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกโรคไทรอยด์
โรคหัวใจ 
คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด  
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
 
 

ประวัติโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำงาน จัดระบบของโรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน 2536  

เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536  และเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง  

ที่ตั้งของโรงพยาบาล
มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  ได้จากราชพัสดุ  ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร๋

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)