โรงพยาบาลวัฒนานคร

โรงพยาบาลวัฒนานคร
231 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร: 037-261772-5
โทรสาร:037-261772-5 ต่อ 303
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:30 น. ถึง 16:30 น.
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวัฒนานคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลวัฒนานคร

โรงพยาบาลวัฒนานคร ตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 11 ถนนวัฒนา-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หลักกิโลเมตรที่ 2 มีพื้นที่ 2 พื้นที่รวม 70 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
 
ทิศเหนือ จรดกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ จรดกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ทิศตะวันออก จรดกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก จรดกับถนนวัฒนา-แซร์ออ
 
พ.ศ.2485 ได้ก่อตั้งเป็นสถานีอนามัยชั้นสองของวัฒนานคร ณ บริเวณอำเภอวัฒนานครแห่งเก่า
พ.ศ.2506 ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งของวัฒนานคร ย้ายมายังที่ใหม่บนที่ดินบริจาคของ นายทอง ชวนะพานิชย์ เจ้าสัวใหญ่ เจ้าของกิจการโรงสีวัฒนานคร โดยมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา และติดกับถนนสุวรรณศร
พ.ศ.2518 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยวัฒนานคร
พ.ศ.2520 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอวัฒนานคร ขนาด ๑๐ เตียงและเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
พ.ศ.2522 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
พ.ศ.2536 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ซึ่งย้ายไปก่อสร้างในพื้นที่ของศูนย์ราชการสำรองจังหวัดสระแก้ว บนถนนสายวัฒนา-แซร์ออ กลักกิโลเมตรที่ 2 บนพื้นที่ 70 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
พ.ศ.2540 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปัจจุบัน

สถานบริการพยาบาลในเครือข่ายประกอบไปด้วย

# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง
02482 รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน
02483 รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน
02484 รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ
02485 รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ
02486 รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง
02487 รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง
02488 รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส
02489 รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส
02490 รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม
02491 รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม
02492 รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง
02493 รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ
02494 รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ
02495 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย
02496 รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย
02497 รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน
02498 รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน
02499 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด
10205 รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย
10206 รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย
21289 รพ.สต.บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com