× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

รพ.ศูนย์ / รพ.รัฐ / รพ.ชุมชน / รพ.สต. / รพ.เอกชน

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน จังหวัดพะเยา

ถ.พะเยา-ป่าแดด หมู่ 8 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา

182 สบบง-แม่นาเรือ หมู่ 5 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 56000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง จังหวัดพะเยา

เลขที่15 หมู่ 3 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 56000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน จังหวัดพะเยา

ถ. พหลโยธิน หมู่ 2 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

208 ถ.พหลโยธิน หมู่ 4 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง