ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Abhakornkiatiwong Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
2045 หมู่ 1 ถนน ชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การฝึกร่วมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

การฝึกร่วมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
การฝึกร่วมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าร่วมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกปฏิบัติการทางเรือ การฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธี ในหัวข้อ บรรเทาภัยพิบัติ (HADR) กองทัพเรือไทย-จีน ฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 โดยกองทัพเรือจีนนำเรือฟริเกต เรือยกพลขึ้นบก เรือส่งกำลังบำรุง และเรือดำน้ำ ฉางเฉิน พร้อมกำลังพล 953 นาย ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2566 ในพื้นที่ อ.สัตหีบ
บริการสำหรับผู้ป่วย
 • ห้องตรวจโรคทั่วไป
 • ห้องตรวจจิตเวช
 • ห้องตรวจโรคทางทันตกรรม
 • กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • แผนกกายภาพบำบัดและแผนกแพทย์แผนไทย
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • หอบริบาลผู้สูงอายุ “บ้านพิงรัก”
 • หอบริบาล “บ้านพักใจ”

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
บริการทั้งหมด
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
 

ประวัติโรงพยาบาล

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาชิการทหารเรือ ได้มี
ลายพระหัตถ์ทูลเกล้า- ขอพระราชทานพื้นที่บริเวณสัตหีบ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือโดยจัดตั้งหน่วยทำการขึ้น เรียกว่า กองโยธาสัตหีบ และได้จัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้น ตั้งอยู่บริเวณเหลมเทียน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี มีเตียงคนไช้ 15 เตี่ยง แพทย์ 1 นาย พันจ่า และจ่าพยาบาลชาย 5 นาย เพื่อดูแลสุขภาพของกำลังพลประมาณ 100 นาย กับนักโทษอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมาสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงย้ายมาสร้างโรงพยาบาลใหม่
 
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน วันที่ 20 เมมายน พ.ศ.2480 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีฝึกสัตหีบเป็นสถานีทหารเรือสัตหีบ
และได้รับอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นเป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ขนาด 100 เตียง วันที่ 18 มกราคม
2480 ได้รับชื่อว่า "โรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบ" จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจให้บริการตรวจรักษา ทหาร ข้ราชการ และ
ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
ผู้อำนวยการท่านแรก คือ นาวาตรีหลวงสุวิชานแพทย์ การปกครองบังคับบัญชาขึ้นกับสถานีทหารเรือสัตหีบ
ส่วนในด้านเทคนิคขึ้นกับกรมแพทย์ทหารเรื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2486 สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น
มณฑลทหารเรือที่ ๒ โรงพยาบาลจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมณฑลทหารเรือที่ 2
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2507 ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ให้ใช้
ชื่อว่า"โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทย

ปัจจุบัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง เน้นการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช การรักษาพยาบาลผู้ป่วยปฐมภูมิ และผู้ป่วยค้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน