ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนครินทร์

Nakharin Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลนครินทร์
 ประวัติโรงพยาบาล
 
ปี พ.ศ. 2535
โครงการโรงพยาบาลนครินทร์ ได้ตั้งขึ้น และจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2535ในนาม
"บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 35 ล้านบาท และเพิ่มขยายทุนเป็น 80 ล้านบาท
 
ในระยะเวลาต่อมามีผู้ร่วมทุนเป็นทั้งนักธุรกิจ แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน ร่วม 200 คน
ได้รับสิทธิเป็นโครงการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
 
•ปี พ.ศ. 2537
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลทันสมัยขนาด 135 เตียง ประกอบด้วย อาคารหลังใหญ่ 7 ชั้น 1 หลังระบบบำบัดน้ำเสียเต็มระบบ และลานจอดรถในเนื้อที่ทั้งหมด 5.5 ไร่ เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ในขั้นแรกเปิดให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 65 เตียง
 
• ปี พ.ศ. 2538
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เปิดบริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 91 เตียง
 
• ปี พ.ศ. 2539
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เปิดบริการศูนย์ตรวจมะเร็งเต้านม "แมมโมแกรม" ขึ้น นับเป็นเครื่องแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
 
• ปี พ.ศ. 2540
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เปิดบริการรับผู้ป่วยใน 135 เตียง
 
• ปี พ.ศ. 2541
เป็นปีแห่งการพัฒนา มุ่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9002 เริ่มการ เตรียมตัวและพัฒนาอบรมตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาโดยเริ่ม ประกาศนโยบายคุณภาพ "รวดเร็ว ถูกต้อง มองดู สะอาดตา บริการถ้วนหน้า พูดจาไพเราะ" ซึ่งเป็นแนวทางร่วมกันที่ทุกคนต้องทำให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้ง เพื่อให้งานบริการลูกค้ามีคุณภาพ "สมความคาดหวังของลูกค้า" จากความ มุ่งมั่นในการจัดระบบคุณภาพของรพ. ส่งผลให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1996ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2543 การได้รับรองมาตรฐานนี้ เป็นความภาคภูมิใจยิ่งของบุคลากรในรพ. นครินทร์ การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพัฒนาทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบคุณภาพนี้ ใบรับรองมาตรฐานนี้ เป็นพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ของทุกคนต่อผู้มาใช้บริการ ความรับผิดชอบนี้มิได้สิ้นสุดแค่วันนั้น การมีคุณภาพเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไป และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด
 
• ปี พ.ศ. 2546
หลังหมดอายุของการรับรองมาตรฐาน ISO แล้ว ISO ก็ได้เปลี่ยน version เป็น Version2000และเนื่องจากขณะนั้นมีมาตรฐานการแพทย์HA เกิดขึ้น พร้อมทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยก็พยายามจะพัฒนาตนเอง โดยอิงมาตรฐานนี้ ดังนั้น โรงพยาบาลนครินทร์ ก็มีนโยบายว่าจะ ขอรับรองมาตรฐาน HA ด้วยเช่นกัน จึงได้ยกเลิกการดำเนินการ รับรองมาตรฐาน ISO ไปเสีย พร้อมทั้งปรับวิสัยทัศน์ใหม่ เป็น “บริการด้วยใจ ใกล้ชิดสังคม ด้วยจริยธรรม อย่างมืออาชีพ” และยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตลอดมา
 
• ปี พ.ศ. 2550
เนื่องจากช่วงก่อนนี้ โรงพยาบาลนครินทร์ ได้รับดูแลผู้ป่วยประกันสังคม แต่เมื่อผู้ป่วยมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยมีสมรรถภาพลดลง ดังนั้นเพื่อให้ คงความมีมาตรฐานของการบริการผู้ป่วยที่ชำระเงิน จึงได้ยกเลิกการรับดูแล ผู้ป่วยประกันสังคม และได้ปรับปรุงจำนวนห้องพักและส่วนบริการของโรงพยาบาล จึงได้ลดห้องผู้ป่วยรวมลง 12 เตียง ปรับปรุงแผนกายภาพบำบัด ปรับปรุงห้องเวชชันสูตร รับปรุงหน่วยไตเทียม จึงได้ปรับลดห้องบริการเป็น 107 เตียงตั้งแต่นั้นมา
 
• ปี พ.ศ. 2553
เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางคณะกรรมการบริหารบริษัท จึงมีนโยบายว่าจะขยาย โรงพยาบาลขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่และเตียงพอเพียงต่อการรับบริการ จึงได้ติดต่อซื้อที่ดินข้างโรงพยาบาล ได้อีก 2 ไร่ 2 งาน รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ และมีแผนจะสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมอีก 1 หลัง
 
• ปี พ.ศ. 2554
โครงการนครินทร์อาคาร 2 ได้ถูกกำหนดขึ้น ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้รับการอนุมัติ ส่งเสริมการลงทุน อีก 50 เตียง และกำหนดให้ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ หลังดำเนินการ 2 ปี และบริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18 ล้านหุ้น มูลค่า 90 ล้านบาท และเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นสู่แนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้มข้นทุกด้าน จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ใหม่ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น พอสรุปเป็นวลีว่า “ บริการด้วยใจ ใกล้ชิดสังคม ด้วยจริยธรรม อย่างมืออาชีพ”
 
• ปี พ.ศ. 2555
ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มนำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนผ่านการรับรอง รายงานในต้นปี 2555 และโครงการนครินทร์ อาคาร 2 จึงได้เริ่มก่อสร้างตามแผน ซึ่งเรียกว่า อาคารนครินทร์พรีเมียร์ ใช้เวลาก่อสร้าง 480 วัน โดยเริ่มสร้างใน เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา
 
• พ.ศ. 2556
โครงการนครินทร์พรีเมียร์ จำนวน 50 ห้อง โดย
* ชั้น 1 มีส่วนผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม และส่วนรังสีวิทยาใหม่เพราะส่วนเดิมไม่สามารถรองรับ ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้ว
* ชั้น 2 เป็นส่วนห้องคลอด ห้องผ่าตัดใหม่ตามมาตรฐานสากลใหม่ มีส่วนพักฟื้นหลังผ่าตัด
* ชั้น 3 เป็นส่วนดูแลเด็กหลังคลอดและเด็กอ่อนป่วย และห้องพักผู้ป่วย 14 ห้อง
* ชั้น 4-5 มีห้องพักผู้ป่วยชั้นละ 18 ห้อง
* ชั้น 6 เป็นส่วนห้องประชุมใหม่ซึ่งรองรับผู้ร่วมประชุมได้ 300 คนได้สร้างเสร็จ มีพิธีเปิด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 
• พ.ศ. 2557
 
ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลนครินทร์ก็ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ISO อีกครั้ง โดยพนักงานทุกคนได้ร่วมกันปรับปรุง พัฒนาการบริการ อย่างพร้อมเพรียงและสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้โรงพยาบาลผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 การได้รับรองมาตรฐานนี้นับ เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งของบุคลากรในรพ. นครินทร์ ทั้งนี้ถือเป็นพันธสัญญา สำคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการให้บริการอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการต่อไป
 
•พ.ศ. 2560
ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการ 157 เตียง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ โรงเดียวในนครศรีธรรมราช การเพิ่มพื้นที่บริการของโรงพยาบาลนครินทร์ ควบคู่ไปกับการบริการที่ได้มาตรฐานตาม ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาไปสู่องค์กร แห่งคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายคุณภาพ จนครบกำหนดระยะเวลาการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งจะสิ้นสุดเวลาการรับรองในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นใน การพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลนครินทร์จึงมีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบคุณภาพ โดยมีแนวคิดในการขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO version ใหม่ คือISO 9001:2015 โดยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ JCI เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ ในมาตรฐานการรักษาพยาบาล และได้รับความประทับใจสูงสุด ต่อเนื่องตลอดไป

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครินทร์

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลนครินทร์ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
บริการทั้งหมด
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
 •งานการรักษาพยาบาล •บริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน
•ทันตกรรม
•กายภาพบำบัด
•ICU
•ห้องผ่าตัด
•ห้องคลอด
•บริบาลทารก
•สลายนิ่ว
•ไตเทียม
 
•ภาพการแพทย์และรังสีวิทยา •เอกซเรย์ระบบดิจิตอล
•ดิจิตอลแมมโมแกรม
•อัลตราซาวน์ 4 มิติ
•เอคโคหัวใจและหลอดเลือด
•เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
 
•ตรวจสุขภาพ •ศูนย์ตรวจสุขภาพ
•การตรวจการได้ยิน
•ตรวจสมรรถภาพปอด
•การวิ่งตรวจสมรรถภาพหัวใจ
•ตรวจการยืดหยุ่นหลอดเลือด
•ตรวจมวลกระดูก
 
•การตรวจวิเคราะห์ •ตรวจวิเคราะห์เลือด เคมีคลินิก
•ตรวจวิเคราะห์น้ำคร่ำ
•ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร