ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.เชิญสตรีตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี 15-19 ม.ค. 67 ศูนย์ราชการฯ หลักสี่

สปสช.เชิญสตรีตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี 15-19 ม.ค. 67 ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ Thumb HealthServ.net
สปสช.เชิญสตรีตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี 15-19 ม.ค. 67 ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ ThumbMobile HealthServ.net

สปสช. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินการเชิงรุก จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช. - ธพส. ชวนชาวศูนย์ราชการฯ รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Self-sampling ฟรี “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2667 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

สปสช.มอบของขวัญรับปีใหม่ ดูแลสุขภาพสตรีไทย ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง   ด้วยการจัดโครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Self-sampling ฟรี “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2667 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

    ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่  docs.google.com
(เตรียมบัตรประชาชนหรือใช้แอปฯ เป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ ในการยืนยันเข้ารับบริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

     โครงการนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง สปสช. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บริการสุขภาพเชิงรุก
      สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้  เป็นกิจกรรมด้านสุขภาพเชิงรุกด้านการป้องกันก่อนเจ็บป่วยรุนแรง  การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะแรกจึงมีความสำคัญที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา 

     ซึ่งประชาชนและสตรีไทยอาจยังไม่ทราบว่า การบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ (HPV DNA Test) นั้น  เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่แล้ว  เป็นสิทธิ์และบริการเพื่อดูแลผู้หญิงไทย อายุ 30-59 ปี ทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


       สปสช. เชิญชวนหญิงไทย  “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง”  และมารับบริการตรวจด้วย HPV DNA Self-sampling ในงานนี้ด้วยกัน  พร้อมร่วมประเมินทำแบบคัดกรองความเสี่ยงและรับสิทธิตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทอง 


       งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่องของขวัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 12.00-13.00 น.
 
 
 
สปสช.เชิญสตรีตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี 15-19 ม.ค. 67 ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ HealthServ

กิจกรรมในวันงาน        ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า  กิจกรรมภายในงานจะเป็นการเชิญชวนหญิงไทย อายุ 30 – 59 ปี ทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ที่ทำงานหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงหญิงไทยทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจดีเอ็นเอแบบการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวกพบเชื้อ จะสามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมตามสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที


 
       สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย 
  • กิจกรรมแนะนำและเชิญชวนร่วมทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับสิทธิตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/BRCA2 ที่เป็นความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่  docs.google.com (เตรียมบัตรประชาชนหรือใช้แอปฯ เป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ ในการยืนยันเข้ารับบริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
  • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 12.00 – 13.00 น. มีเวทีเสวนาเรื่อง "เอชพีวี ตัวร้าย มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ถ้ารู้ตั้งแต่เนิ่นๆ" โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก กรมอนามัย และอดีตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
  • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ช่วง สปสช. ชวนพูดคุย (ถ่ายทอด FB Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในเรื่อง “รับสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง HPV DNA Self-Sampling ทางเลือกใหม่ ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.โอฬาริก
 
 
         
 
 

สอบถามเพิ่มเติม
  1. สายด่วน สปสช. 1330
  2. ช่องทางออนไลน์
    • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
    • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. 12 มกราคม 2567

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด