ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ บริการให้คำปรึกษา ปากแหว่ง-เพดานโหว่

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ บริการให้คำปรึกษา ปากแหว่ง-เพดานโหว่ Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ บริการให้คำปรึกษา ปากแหว่ง-เพดานโหว่ ThumbMobile HealthServ.net

ปากแหว่ง-เพดานโหว่ เป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เด็กที่ปากแหว่ง-เพดานโหว่ ไม่สามารถดูดนมได้ดีอย่างเด็กทั่วไป พ่อแม่มีความทุกข์ใจ ลูกน้อยที่เกิดมาไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ มีปมด้อย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถแก้ไขความพิการได้ ขอคำปรึกษาขอรับการรักษา จากทีมสหสาขาวิชาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุธาทิพย์ พวงสมบัติ 056-001515 ในวันและเวลาราชการ

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด