ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วชิระภูเก็ต ร่วมทัพเรือ ฝึกซ้อมช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว บรรเทาภัยพิบัติ

วชิระภูเก็ต ร่วมทัพเรือ ฝึกซ้อมช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว บรรเทาภัยพิบัติ HealthServ.net

3-6 ม.ค.2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 3 นำโดย พญ.ชัชฎาภรณ์ ไกรศรพรสรร แผนกเวชศาสตร์ทางทะเล นพ.ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล นายพงษ์พันธ์ ทองพัฒน์ และพยาบาลจากแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมฝึกดำรงความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล (Humanitarian Assistant/ Disaster Relief (HA/DR)) ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าร่วมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ ณ บริเวณเกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วชิระภูเก็ต ร่วมทัพเรือ ฝึกซ้อมช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว บรรเทาภัยพิบัติ ThumbMobile HealthServ.net
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด