ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต Thumb HealthServ.net
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ThumbMobile HealthServ.net

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076-361234 , โทรสาร 076-361333
ประชาสัมพันธ์ (Operator) กด 7 กรณีต้องการติดต่อ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ – สายตรง 076-361233 – 076-361234 ต่อ 1412

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 
โทรศัพท์ 076-361234 , โทรสาร 076-361333
 
ประชาสัมพันธ์ (Operator) กด 7


 

บริการฉุกเฉิน
 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669
ศูนย์ Refer 6950/6951
วิทยุสื่อสาร(นเรนทร) 1207/109
เบอร์ตรงศูนย์ Refer 076-361-269
ห้องฉุกเฉิน 1200-2
ศูนย์เปลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1213
 


 
 
ศูนย์สิทธิ์/งานประกัน/พรบ.
 
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย 1232
งานพ.ร.บ. 1160
งานประกันสุขภาพ 1150 , 1155
งานประกันชีวิต 1174
งานประกันสังคม 1152
ศูนย์ต่างประเทศ 1215/1216
งานสังคมสงเคราะห์ 1153
International Dept 1215/1216
 


 
 
บริการผู้ป่วยนอก
 
เคาน์เตอร์รับบัตร 1170
ห้องตรวจหัวใจ 1223
ห้องตรวจศัลยกรรม 1255
ห้องบัตรฉุกเฉิน 1177
ห้องตรวจอายุรกรรม 1226 , 1228
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1258
ห้องเวชระเบียน 1172
คลินิก ARV 1236
ห้องตรวจกระดูก 1259
จองห้อง(ในเวลา)/เบิกจ่ายตรง 1173
คลินิกวัณโรค 1237
ห้องเฝือก 1262
ศูนย์ Admit 1196
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 1239
ห้องตรวจจิตเวช 1266-9
ห้องทำแผล 1203 ห้องทันตกรรม 1280
ห้องตรวจออทิสติก 1267
ห้องฉีดยา 1204
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1283
ห้องผ่าตัด ชั้น 5 1300-2
ศูนย์พึ่งได้ 1205
ห้องตรวจตา 1282
ห้องดมยา ชั้น 5 1305
ศูนย์ร้องเรียน 1414
ธนาคารเลือด 1287 / 1285
ห้องผ่าตัด ชั้น 6 1350,1352-3
ห้องตรวจประกันสังคม 1190
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา 1180
ห้องศูนย์หัวใจ(echo) 1511
คลินิกนมแม่ 1244
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1183 , 1186
ศูนย์ ODS 1375
โรงเรียนพ่อแม่ 1245


 
 
คลินิกเฉพาะทาง
 
คลินิก 360 1423
แพทย์แผนไทย 3611
แพทย์แผนจีน 2550
หน่วยไตเทียม 2402-3
ห้องกายภาพ 1400
ศูนย์ดูแลบาดแผล 2102
คลินิกพิเศษ CHC 6700
ห้องตรวจกุมารเวช 6132
บริจาคอวัยวะ 1666
คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) 076-361201
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 6205
เคมีบำบัด 2350/2351
คลินิกฝึกพูด(ครูไก่) 6211
ฉีดวัคซีนเด็ก 6314
คลินิกโรคจากการทํางาน (TOTSS) 1425
คลินิกวางแผนครอบครัว/ฝากครรภ์ 1230
ห้องกายอุปกรณ์(กายภาพไฟฟ้า) 2718
 
 
หอผู้ป่วย
 
หอผู้ป่วยหนักหัวใจ CCU 1248-9
ICU อายุรกรรม 1700
หอผู้ป่วยร่มไทร 2130-2131
หอผู้ป่วยห้องคลอด 1800,1802-3
หอผู้ป่วยหลังคลอด 1810
หอผู้ป่วยนรีเวช 1820
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1900/1901 ICU ศัลยกรรมชาย 2120/2121
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2020, 2022
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 2000
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2010-2013
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 2330-1
พิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 4) 2030
หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 5) 2040
หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 2 6721/6722
RCU หอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจ 2300-2
หอผู้ป่วยสงฆ์พิเศษ 2 2310-1
หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 3 6730
I.C.U ศัลยกรรม 2400
หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 2 2410
หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 4 6740/6741
หอผู้ป่วยจิตเวช 2440/2441
หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 3 2420
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 6311/6311
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 6750/ 6751
หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 4 2430
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 6320/6321
หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม 6340/6341
NICU (หอภิบาลทารกแรกเกิด) 6421-3
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2800
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 6340/6341
PICU (หอผู้ป่วยวิกฤตฯ) 6419 / 6420
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 6350/6351
Sick Newborn 6415
 
 
 
ศูนย์เครื่องมือพิเศษ
 
ศูนย์เอ็กซเรย์ 1600
ห้อง CT Scan 1602
ห้องตรวจสวนหัวใจ 1500/1503
เอกซเรย์พิเศษ 1605
ห้อง MRI 1609
หน่วยไตเทียม 2402/2403
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 2432
ห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ 2500/2501
ห้อง CT-scan ER 1219
ห้อง lab (ในเวลา) 1135
ห้องเจาะเลือดในเวลา 1501
ห้อง Lab (นอกเวลา 1139
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด