ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย@ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่

ห้องพักผู้ป่วย@ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ HealthServ.net

ห้องพักผู้ป่วยศูนย์ศรีพัฒน์ แบ่งเป็นห้องประเภทต่างๆ ดังนี้ Superior Private(T1), Deluxe Private, Standard Private, Superior Private และ Deluxe Private

ห้องพักผู้ป่วย@ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วย@ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ HealthServ
สอบถามเกี่ยวกับห้องพัก 
053-936900 ,  053-936901 ,  065-4724657  หรือ   065-4724658
 
ตรวจสอบราคาห้องแต่ละแบบ และภาพตัวอย่างห้อง ดูที่ ศูนย์ศรีพัฒน์
 
 
Superior Private (T1)
หอผู้ป่วยในชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1506
หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1425
 
Superior Private
หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1406
หอผู้ป่วยในชั้น 12 , 13 และ 14 อาคารเฉลิมพระบารมี ห้อง 1208-1232 , 1308-1332 และ 1408-1432
 
Deluxe Private
หอผู้ป่วยในชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1501-1505
หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1402-1405 , 1426-1427 และ 1429
 
Standard Private
หอผู้ป่วยในชั้น 14 และ 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1407-1424, 1428, 1430 และ 1507-1520
หอผู้ป่วยในชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
ICU
หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์
* ระบบอากาศแบบความดันบวก เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไตข้างเตียง เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง
 
SICU
หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์
* ระบบอากาศแบบความดันบวก เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไตข้างเตียง เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด