ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน

จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน Thumb HealthServ.net
จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบังคับการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จัดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ในช่วงกลางคืน ช่วยเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน HealthServ
 
 
          เย็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการฝึกซ้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมสถานการณ์เสมือนจริง กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ในช่วงเวลากลางคืน

 
จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน HealthServ
 
 
          ดร.สาธิตกล่าวว่า การฝึกซ้อมในสถานการณ์เสมือนจริงถือเป็นการเพิ่มทักษะของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ซึ่งเขตสุขภาพที่ 6 โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่เกาะ เข้าถึงลำบาก การคมนาคมไม่สะดวก การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ หรือ Sky Doctor จึงมีความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เพราะ “ทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน” นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศ
 
จันทบุรีและตราด ร่วมซ้อมแผน ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เวลากลางคืน HealthServ
 
          ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า การฝึกซ้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและโรงพยาบาลเกาะช้างเข้าร่วมฝึกซ้อม ได้รับความร่วมมือจาก กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และสถานที่ โดยมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประสานหน่วยบริการปลายทาง การลำเลียงผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ และส่งยังรถพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการปลายทาง ภายใต้มาตรฐานและประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด