ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ร่วมบริจาค รพ.ศรีธัญญา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ร่วมบริจาค รพ.ศรีธัญญา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า HealthServ.net

ทุกการบริจาค คือ ประโยชน์ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชจริงๆ สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้ ซื้ออุปกรณ์แผงโซล่าเซลส์เพื่อลดค่าไฟฟ้าจากการให้บริการประชาชน
สอบถามโทร. โรงพยาบาลศรีธัญญา 02-5287800

ร่วมบริจาค รพ.ศรีธัญญา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ThumbMobile HealthServ.net
ร่วมบริจาค รพ.ศรีธัญญา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า HealthServ
 จองวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีค่ามัดจำในการจอง
 
   ตามที่ “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกัน โควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
 
   โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีค่ามัดจำในการจอง คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาสที่ 4 (ต.ค - ธ.ค 2564) ราคาเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยราคากลางไม่เกิน 1,900 บาท ต่อเข็ม ประกอบด้วยค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลจึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการเพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป
 
รายละเอียด/สนใจสั่งจองวัคซีนทางเลือก
 
วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA
ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปวิธีการฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 
คลิก > https://bpkconnect.com/ecommerce/vaccine
 
 
เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
  1. ราคาจองมัดจำวัคซีนเข็มละ 1,200 บาท
  2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด
  3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินมัดจำก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด
  4. ชำระค่าวัคซีนที่เหลือเต็มจำนวนในวันที่ได้รับวัคซีน (ชำระเพิ่มอีกไม่เกินเข็มละ 700 บาท)
เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำวัคซีน
 
  กรณีทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่ท่านสามารถโอนสิทธ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น
 
วันเวลาทำการ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111
Call Center : 1745
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด