ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เบอร์โทร เบอร์ต่อภายใน โรงพยาบาลสันกำแพง

เบอร์โทร เบอร์ต่อภายใน โรงพยาบาลสันกำแพง HealthServ.net
เบอร์โทร เบอร์ต่อภายใน โรงพยาบาลสันกำแพง ThumbMobile HealthServ.net

เบอร์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสันกำแพง 053-446635-7 เบอร์ FAX ต่อ 148 (ที่อยู่ โรงพยาบาลสันกำแพง 129 ม.1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสันกำแพง  053-446635-7

เบอร์ FAX ต่อ 148

ห้อง ตึก ต่อเบอร์
ห้องบัตร(เวชระเบียน) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   100
ห้องตรวจ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   110
โต๊ะใบส่งตัว ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   113
โต๊ะซักประวัติ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   118
โต๊ะซักประวัติ 2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   119
ห้องหัวหน้ากลุ่มการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   121
ห้องชำระเงิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   122
ห้องจ่ายยา ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   123
ห้องกายภาพ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   124
ห้องตรวจ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   125
ห้องตรวจ 2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   126
ห้องตรวจ 3 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   127
ห้องแลปกลาง ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   128
ด่านหน้า(เปล) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   129
ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   106 / 210 / 112
ห้องคลอด ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   211 / 212
ห้องพักแพทย์/พยาบาล ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   213
ห้องเอกซเรย์ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   214
ห้องผ่าตัด ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   215
ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   304
ธุรการ(สมจิตร/อุ๋ย) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   305 / 309
การเงิน(เจี๊ยบ) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   701
ห้วหน้าบริหาร ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   309
หัวหน้าพัสดุ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   311
การเงิน(อ้อม/ไก่) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   702
ห้วหน้าการเงิน ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   310
พัสดุ(เตือนจิตต์/ต้อง ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   312 / 313
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ต่อเบอร์   300
LAB ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   101
ห้องตรวจ 1/2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   102 / 103
ห้องจ่ายยา/การเงิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   105 / 111
ห้องพัฒนาการเด็ก ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   107
ซักประวัติ NCD ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   114 / 314
คลินิกรวมใจ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   115
งานประกันสุขภาพ(เกด/หนิง) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   200 / 409
ห้องส่งเสริม/ฝากครรภ์ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   216 / 218
หอผู้ป่วยใน ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   201 / 202
ห้องพิเศษ 1-2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   205
ห้องพิเศษ 3-4 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   204
ห้องพิเศษ 5-6 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   203
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   208 / 209
แพทย์แผนไทย ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   301 / 306
คลินิกฟ้าใส ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   301 / 306
ทันตกรรม ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   302
ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   402
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   404
ห้อง Server ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   406
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล/HA ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   405
ห้องแลปเคมี ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ต่อเบอร์   408
หอผู้ป่วยเคมี 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยในใหม่ ต่อเบอร์   223 /224
หอผู้ป่วยเคมี 2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยในใหม่ ต่อเบอร์   221 /222
คลังยา นอกอาคาร ต่อเบอร์   116
โรงอาหาร นอกอาคาร ต่อเบอร์   514
ซัพพลาย นอกอาคาร ต่อเบอร์   515
ซักฟอก นอกอาคาร ต่อเบอร์   703
ห้องพัก พขร. นอกอาคาร ต่อเบอร์   600
ซ่อมบำรุง นอกอาคาร ต่อเบอร์   700
คลังพัสดุ นอกอาคาร ต่อเบอร์   704
บ้านพักแพทย์ 1 นอกอาคาร ต่อเบอร์   502
บ้านพักแพทย์ 2 นอกอาคาร ต่อเบอร์   503
บ้านพักผู้อำนวยการ นอกอาคาร 501
รักษาความปลอดภัย(ยาม) นอกอาคาร ต่อเบอร์   120
ต่างด้าว นอกอาคาร ต่อเบอร์   117

โรงพยาบาลสันกำแพง

เลขที่ 129 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร. 053-446635-7
FAX 053-446635 ต่อ 148
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด