News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์

รายชื่อศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์ต่างๆ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRI)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRI)

Tel 02-9659186

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิทยการทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้..
ศูนย์การแพทย์บางรัก (คลินิกบางรัก) กรมควบคุมโรค

ศูนย์การแพทย์บางรัก (คลินิกบางรัก) กรมควบคุมโรค

Tel 02-2862468

ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค พร้อมแล้วที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ และเป็นทางเลือกอันดับแรกในการให้บริการ ด้านสุขภาพทางเพศแบบครบวงจร..
สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา

Tel 02-306-9899

สถาบันประสาทวิทยา ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ที่ทุกข์ทรมานจากโรคทางระบบประสาท สมอง และสภาวะทางอารมณ์ ควบคู่กันไปกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ..
สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร

Tel 02-951-1170

เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79 สถาบันบำราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี..
สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก

Tel 1668

สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ | สายด่วนโรคหัวใจ 1668 โทรศัพท์ 02-547-0999 เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น...
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Tel 02-5216550

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ : 02-5216550 ถึง 2, 02-5216554
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

Tel 02-1505787

สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-150-5787 ต่อ 11203,11204 ในเวลาราชการ 02-150-5787 ต่อ 11211,11212 นอกเวลาราชการ..
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Tel 02-4422500

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับก่อนและหลังปริญญา พ..
สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย

Tel 02-3868253

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

Tel 02-2488900

สถาบันราชานุกูล ซึ่งเดิมมีชื่อว่า โรงพยาบาลปัญญาอ่อนนั้น เป็นโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบัน สถาบันราชานุกูล มุ่..
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Tel 0-4391-0770

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกอายุต่..
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Tel 0-2441-6100

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก - ติดต่..
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Tel 1323

สายด่วนสุขภาพจิต : 1323 โทรฟรี 24 ชั่วโมง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลาทำการ สำหรับผู้ป่วยใหม่ : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 10:00 น. ในการบริการครั้งแรกผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรว..
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

Tel 02-0248481

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ : Innovation Center for Active Aging กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ อาคารกรมการแพทย์ 6 มีหน้าที่เพื่อจัดบริการและสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจัดบริกา..
สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

Tel 1415

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเด็ก ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ โรคยุ่งยากซ..
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Tel 02-2026800

โทร. 02-2026800, 02-2026888 - การบริการทางการแพทย์ บริการตรวจ สุขภาพ Premium Check Up Clinic คลินิกศัลยกรรมและเต้านม คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิก หู คอ จมูก คลินิกนรีเวช คลินิกระบบทางเดินอาหารและกล..
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Tel 053908300

พันธกิจ เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ - ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดนวกรรมด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในนานาชาติ ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยร..
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Tel 077-312179

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว อายุไม่เกิน 18 ปี โดยทีมสหวิชาชีพเช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก พัฒนาการล่าช้า มี..
ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC

Tel 094-4299624

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medical Innovation Center - TTMIC) เน้นการป้องกันก่อนเป็นโรค บำรุงก่อนรักษา และให้ความสำคัญเรื่องการมองสัญญาณเตือนของร่างกาย ..
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

Tel 02-5809729

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 580 9729-31 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ไม่สังกัดหน่วยงานอื่นใด อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของ..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง